WIZO

WIZO

WIZO (Women International Zionist Organisation) är en världsomspännande och opolitisk kvinnoorganisation. Vi arbetar för att stötta, undervisa och hjälpa barn, ungdomar, kvinnor och äldre i Israel oavsett ursprung, hudfärg eller tro.
Organisationen finns i över 50 länder i världen och har mer än 250 000 medlemmar. I Sverige är vi ca 1 200 medlemmar.

Vad gör WIZO?
WIZO stöttar och utbildar kvinnor i Israel, men även i resten av världen. Vi arbetar aktivt för att stärka kvinnans ställning och jämställdhet samt främja kvinnors engagemang i det offentliga livet. Vidare verkar vi för att förbättra levnadsvillkoren för underpriviligierade eller dysfunktionella familjer, för utsatta ungdomar och för barnfamiljer.

För närvarande driver WIZO bland annat mer än 180 daghem i Israel, i nära samarbete med israeliska statliga och kommunala myndigheter. Vi driver också ett antal ungdomsbyar, som ger ungdomar i riskzonen en ny chans i livet.

WIZO Sverige samlar på olika sätt in pengar, som oavkortat går till WIZO:s olika verksamheter i Israel. Allt arbete sker med frivilliga insatser – såväl här i Sverige, som i Israel.

Uppvakta med WIZO-dagar
Diplom med WIZO-dagar, kondoleanskort, fina Mazeltow-kort och annat kan du beställa hos diplom.malmo@wizo.se. Diplom, med mera: bankgiro 5137-4387,  Swish 123 589 50 16. Vänligen ange ditt namn och vad inbetalningen avser.

Ditt bidrag gör skillnad!
Alla insamlade medel går oavkortat till de verksamheter i Israel som WIZO Sverige har ansvar för. Vi ansvarar för närvarande för sex olika daghemsprojekt i socialt utsatta områden.
Gåvor, medlemsavgifter, fadderbarn, med mera: bankgiro 5137-4387,  Swish 123 589 50 16. Vänligen ange ditt namn och vad inbetalningen avser.

Välkommen som medlem i WIZO!
Är du nyfiken på hur vi arbetar, eller vill du kanske själv göra en insats, bli medlem eller ge ett bidrag? All hjälp behövs till de olika verksamheter som WIZO bedriver och stödjer.

Välkommen att kontakta WIZO Malmö på malmowizo@gmail.com.

.

Du kan även läsa mer på:
 WizoSverige
www.wizo.se
www.wizo.org