WIZO

WIZO Malmö

WIZO (Women International Zionist Organisation) är en världsomspännande och opolitisk kvinnoorganisation. Vi arbetar för att stötta, undervisa och hjälpa barn, ungdomar, kvinnor och äldre i Israel oavsett ursprung, hudfärg eller tro.
Organisationen finns i över 50 länder i världen och har mer än 250 000 medlemmar. I Sverige är vi ca 1 200 medlemmar. WIZO Malmö är en av fyra lokala föreningar som ingår i federationen WIZO Sverige. WIZO Malmö når du på malmo@wizo.se

Vad gör WIZO?
WIZO stöttar och utbildar kvinnor i Israel, men även i resten av världen. Vi arbetar aktivt för att stärka kvinnans ställning och jämställdhet samt främja kvinnors engagemang i det offentliga livet. Vidare verkar vi för att förbättra levnadsvillkoren för underpriviligierade eller dysfunktionella familjer, för utsatta ungdomar och för barnfamiljer.

För närvarande driver WIZO bland annat mer än 180 daghem i Israel, i nära samarbete med israeliska statliga och kommunala myndigheter. Vi driver också ett antal ungdomsbyar, som ger ungdomar i riskzonen en ny chans i livet.

WIZO Sverige samlar på olika sätt in pengar, som oavkortat går till WIZO:s olika verksamheter i Israel. Allt arbete sker med frivilliga insatser – såväl här i Sverige, som i Israel.

Uppvakta med WIZO:s diplom eller gåvokort
Diplom med WIZO-dagar, kondoleanskort, fina Mazeltov-kort och andra gåvokort kan du beställa hos diplom.malmo@wizo.se. Alla våra kort och diplom presenteras på hemsidan www.wizo.se

Ditt bidrag gör skillnad!
Alla insamlade medel går oavkortat till de verksamheter i Israel som WIZO Sverige har ansvar för. Vi ansvarar för närvarande för fem olika daghemsprojekt i socialt utsatta områden. Dessutom bidrar vi bland annat till utbildning av ungdomar och kvinnor, skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor, telefonhjälplinjer för män med våldsamt beteende och för föräldrar i behov av råd och stöd.

Inbetalning till WIZO Malmö av gåvor, medlemsavgifter, fadderbarn, med mera, görs till bankgiro 5137-4387,  Swish 123 589 50 16. Vänligen ange ditt namn och vad betalningen avser.

Välkommen som medlem i WIZO Malmö!
Är du nyfiken på hur vi arbetar, eller vill du kanske själv göra en insats, bli medlem eller ge ett bidrag? All hjälp behövs till de olika verksamheter som WIZO bedriver och stödjer.

Välkommen att kontakta WIZO Malmö på malmo@wizo.se.

Du kan även läsa mer på:
 WizoSverige
 WIZO Aviv Malmö
www.wizo.se
www.wizo.org