Judiskt kunskapscenter i Malmö synagoga

Judiskt kunskapscenter i Malmö synagoga har syftet att synliggöra och sprida kunskap om judiska traditioner, kultur, religion och historia samt att motverka antisemitism. Redan idag besöker mellan 5 000 och 6 000 skolelever och andra grupper synagogan. Besöken utgör ett gyllene tillfälle att förmedla förståelse och insikt om den judiska civilisationen.

Det nya kunskapscentret som invigdes 16 november 2021 är ett resultat av samverkansöverenskommelsen mellan Judiska Församlingen Malmö och Malmö stad.
Huvudmålgrupper är grundskole- och gymnasieelever, men även universitetsstuderande, föreningar, arbetsplatser, vanliga Malmöbor och turistgrupper kommer att kunna boka besök.

Utställningen har integrerats i synagogans olika rum och omfattar judiska traditioner, identitet, församlingens historia, litteratur, kultur, språk (jiddisch och hebreiska), synagogan och dess arkitektur och funktion samt Förintelsen och antisemitism. Här finns något för alla sinnen. Besökaren kan titta på föremål, bilder, pekskärmar och böcker, lukta och smaka på mat och dryck, känna på, prova på och lyssna. Tänkande kring kunskapscentret bygger på en förstudie som genomfördes 2018/2019 av en projektgrupp inom JFM.

Projektet har letts av en styrgrupp under ledning av Susanna Pergament som består av utvalda församlingsmedlemmar, varav en ledamot till församlingsstyrelsen. Styrgruppen har i sin tur rapporterat till församlingsstyrelsen.

Det operativa arbetet med att bygga upp centret har letts av av en projektgrupp bestående av en projektledare (på konsultbasis) Mats Karlsson Viebke och utställningsproducent Sofie Bergkvist (t h) samt Fredrik Sieradzki (nedan t h).

Fredrik Sieradzki är också verksamhetsansvarig för Judiskt kunskapscenter.  Han leder en grupp med guider som rekryterats från församlingens medlemmar, mestadels unga människor. De utbildas under hösten 2021.

Förutom att ta fram en guideutbildning har projektgruppen också tagit fram tre pedagogiska program som besökarna kan välja mellan:

 • Traditioner och identitet – 90 minuter (huvudmålgrupp: mellanstadiet)
  Vi pratar om judiska traditioner och seder kopplade till årets olika helger och diskuterar betydelsen av högtider, identitet, mänskliga rättigheter och vikten att få vara den man är.
 • Förintelsen och antisemitism – 90 minuter (huvudmålgrupp: högstadiet och gymnasiet)
  Här får eleverna möta människor som drabbats av antisemitism i historien och idag, liksom några av de församlingsmedlemmar som överlevde Förintelsen. I workshopform diskuterar vi händelser och personers upplevelser med fokus på att förstå, känna igen och agera mot antisemitism.
 • Allmän visning – 60 minuter (huvudmålgrupp: högstadiet och gymnasiet och övriga grupper)
  Visning av hela utställningen och besök i synagogans olika rum. Här får besökaren höra om judiskt liv, kultur och historia i en autentisk miljö och med nedslag i utställningens olika teman och delar.

Arbetet med de pedagogiska programmen har drivits av Sofie Bergkvist tillsammans med projektgruppen och har finansierats av Malmö stad, region Skåne och Kulturrådet. Projektgruppen samarbetar med Forum för levande historia, Svenska Kommittén mot Antisemitism, Malmö universitet och Pedagogisk inspiration vid Malmö stad.

Judiskt kunskapscenter bygger på följande temastationer:

 • Traditioner, seder och högtider: Här ska berättas om judendomens olika traditioner, årets högtider och helgdagar, med föremål, bilder liksom lukt- och smakprov till besökare. Denna sektion integreras i foajén.
 • Församlingens historia handlar om hur den judiska församlingen har vuxit fram, från de första judiska malmöborna till dagens församling. Här berättas om olika personer som varit med i församlingen, både sådana som synts och sådana som kanske levt mer i skymundan. Sektionen har integrerats i den vänstra kvinnoläktaren.
 • Studier, böcker och språk & kultur är ett tema som kommer få en plats i det nuvarande biblioteket på andra våningen. Det handlar om judiska traditioner av studier och lärande. Besökaren kommer att kunna se unika böcker och om historian kring dessa böcker. Och låta besökare höra och se jiddisch och hebreiska. Dessutom kan besökare lyssna på talad jiddisch, musik på jiddisch och hebreiska, både liturgiska sånger och sekulär musik. Projektgruppen har fått hjälp av Stadsarkivet att bevara böckerna som visas i det nyrenoverade biblioteket, som finns i anslutning till den vänstra läktaren.
 • Synagogan och arkitekturen berättar om synagogan som byggnad, både utifrån rummet som gudstjänstlokal och samlingsplats, och utifrån arkitekturen och byggnadens historia. Denna station finns på den bakre kvinnoläktaren, med en bra utsikt över hela gudstjänstrummet.
 • Förintelsen och antisemitism får en given plats i utbildningscentret. Tanken är att ge besökaren möjlighet att reflektera och diskutera. För besökande skolelever ska besöket ge underlag för vidare diskussioner och lärande i skolklasser kring detta tema. Denna station finns på den högra läktaren.
 • Gudstjänst och bön får sin naturliga berättelse i själva gudstjänstrummet, nedanför platsen där kantorn leder gudstjänsten. Där kommer vi också berätta om judiska traditionerna från vaggan till graven.