Judiska informationscentret

Informationscentet vid Judiska församlingen i Malmö är en länk mellan församlingen och stadens myndigheter, politiker, press, skolor och civilsamhälle och ska se till att församlingen blir en aktiv och levande del av Malmö.

Centret leds av Fredrik Sieradzki, som har en gedigen erfarenhet av kommunikationsarbete. Han har även tidigare varit ansvarig för församlingens informationsnämnd.

Det finns idag en efterfrågan på information om judendom och vad vi som församling står för och tycker om en rad saker. Trots att vi judar är en välintegrerad del av Malmös befolkning sedan 1800-talet,  finns det en stor okunskap om det judiska. Vår omfattande verksamhet med synagogvisningar varje vecka och förfrågningar om information, och intervjuer som vi får in från skolungdomar, organisationer, massmedier och vanliga Malmöbor visar att det finns ett stort behov av  kunskap om judendom,  församlingen och vad vi gör. Därför är informationscentret uppdrag att utveckla och förstärka församlingens informationsarbete och dess dialog med omvärlden. Syftet att skapa en bättre förståelse för den judiska gruppen och motverka antisemitism.

Informationscentrets roll:

  • Hantera kontakter och förfrågningar från omvärlden: skolor, privatpersoner och medier.
  • Arbeta med att motverka antisemitism i Malmö.
  • Stötta församlingens ledning i dess kontakter med omvärlden.
  • Proaktivt  informera om församlingen och dess aktiviteter mot utvalda målgrupper.
  • Ordna informationsmöten om församlingen och vår synagoga för olika grupper.
  • Utveckla församlingens kommunikation med civilsamhället och andra religiösa grupper.
  • Utveckla och ansvara för församlingens externa kommunikationskanaler – främst dess webbsajt. För mer information, mejla informationscentret(at)jfm.se
  • Stärka församlingens information till de egna medlemmarna samt med potentiella medlemmar.
Fredrik S

Fredrik Sieradzki
Mina kontaktuppgifter

Boka föreläsningar

Boka föreläsningar, lektioner och workshops med Judiska informationscentret. Läs mer här.