Verksamheten

En levande församling

Judiska församlingen i Malmö är ett samfund för judar byggd på etnisk och/eller religiös grund. Församlingens grundläggande uppgifter är att främja våra barns och ungdomars judiska fostran och utbildning, se till att det anordnas gudstjänster och andra religiösa tjänster samt se till att det finns ett begravningsväsende. Församlingen erbjuder möjlighet till kosher mathållning och bedriver intensiv kulturell och social verksamhet för alla åldrar.

Judiska församlingen i Malmö är en enhetsförsamling och en demokratisk organisation som är neutral i förhållande till olika judiska inriktningar. Som medlem kan du påverka och verka för förändringar i den riktning du önskar.

Malmöförsamlingen är den judiska befolkningens röst i samhället. Vi tillvaratar den judiska gruppens intressen gentemot politiska beslutsorgan, myndigheter, medier, civilsamhället, andra religiösa grupper och utbildningsinstitutioner. Judiska församlingen i Malmö ska möjliggöra ett judiskt liv och säkra en judisk framtid grundad på judisk tradition och förbli en väl integrerad del av det svenska samhället.

Vårt församlingshus i centrala Malmö spelar en viktig roll för medlemmarna i vår livaktiga församling. Där finns vårt kansli som är öppet dagligen samt förskolan, köket och lokaler för utbildning, samling, gudstjänster- och föreningsaktiviteter. På Föreningsgatan, nära församlingshuset, finns vår vackra synagoga från 1903. Gudstjänster i synagogan sker framförallt under sabbaten och på judiska högtider.