Organisationen

EN DEMOKRATISK ORGANISATION I TVÅ DELAR

Judiska församlingen i Malmö är enhetsförsamling och en demokratisk organisation. Församlingens medlemmar kan påverka och verka för förändringar i den riktning de önskar.  Judiska församlingen är uppdelad i två delar: dels en organisatorisk avdelning, dels de båda synagogorna: Malmö ortodoxa synagoga (MOS) och Egalitära synagogan i Malmö (ESM).

Församlingen

Den organisatoriska avdelningen ansvarar för driften av verksamheten och fastigheterna samt sköter frågor som ekonomi, administration, begravningsväsende, religionsskola, kosher matvaror och medlemsärenden.

Medlemskap i församlingen är en förutsättning för medlemskap i någon av synagogorna.

Synagogorna

Församlingen har två synagogor: