Betalinformation

  • Använd JFM:s  bankgiro 538-9770, för inbetalningar, gåvor och donationer.
  • Betala gärna för evenemang med Judiska Församlingen i Malmös Swish nr 123 230 30 48. Skriv för vem och/eller för vad betalningen avser.
  • JUFO,  bankgiro: 5803-1642, JUFO-fonden används för underhåll av församlingens religiösa byggnader och inventarier.
  • JFM:s organisationsnummer: 846000-4800