Välkommen till Judiska Församlingen Malmö


EN MODERN FÖRSAMLING FÖR JUDISK GEMENSKAP


Judiska Församlingen i Malmö är till för alla judar oavsett ålder, livsstil, bakgrund och grad av religiositet.  Vill du som jude ha ett rikt utbud av judisk kultur, fester, middagar och evenemang?  Vill du ha tillgång till religiösa tjänster, kosher mat och judisk utbildning för alla åldrar? Vill du att någon tillvaratar judiska intressen i samhället och står upp mot antisemitism i vår region? Ja, då ska du vara med i Judiska Församlingen i Malmö. Vi erbjuder tjänster och aktiviteter inom alla dessa områden. Bli medlem och delta i vår judiska gemenskap.


EVENEMANG
Inga kommande aktiviteter

NYHETER


Malmö Synagoga och besök


I Judiska församlingen i Malmö finns två synagogor: Malmö Ortodoxa Synagoga som håller gudstjänster i vår vackra synagogbyggnad vid Betaniaplan samt Egalitära Synagogan i Malmö som har gudstjänster i  vårt församlingshus på Kamrergatan 11. Vi tar gärna emot grupper för guidning i Malmö Synagoga.