Föreningar och samarbeten

Föreningar

Här i spalten till vänster har vi listat de föreningar som för närvarande är anknutna till Judiska Församlingen i Malmö. JFM har en livlig föreningsverksamhet. Våra vänföreningar och verksamheter engagerar olika åldergrupper och intresseprofiler. Klicka på namnen om du vill veta mer om respektive förening.

 

Samarbeten med judiska organisationer och organ

Samarbeten med intresseförbund


Samarbeten lokalt