B’nai Brith Malmölogen

B’nai B’rith Malmölogen

B’nai B’rith är en världsomspännande sammanslutning av så kallade Loger. Vi finns i 58 länder, varav 29 i Europa.
Den första Logen grundades 1843 i New York. Grundaren hette Heinrich Jonas och var en tysk jude som sedermera amerikaniserade sitt namn till Henry Jones. De höga målsättningarna är: judiskt samförstånd, medmänsklighet och välgörenhet.

Anti Defamation League
B’nai B’rith och främst dess tidigare underorganisation Anti Defamation League har haft enomt stor betydelse för kampen mot antisemitism, för mänskliga rättigheter och politisk aktion. B’nai
B’rith International har observatörsplats i FN (Unesco) och Eu. Logerna bedriver omfattande socialt och kulturellt arbete. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden. Medlem i Logen kan bli varje jude som tillhör någon judisk församling efter nominering av någon som redan är en Logebroder. Många loger har både manliga och kvinnliga medlemmar, dock inte Malmölogen, för närvarande får man kanske tillägga. Malmölogen grundades 1952. Vi är numera den enda B’nai B’rith logen i Sverige och tillhör distriktet B’nai B’rith Europe.

Välgörenhet
Malmölogen har både slutna, så kallade arbetsmöten och öppna logemöten. Vid varje logemöte anordnas något föredrag med kulturellt eller politiskt innehåll. Givetvis har vi goda kontakter med andra loger, inte minst med Danmark Loge. Trots att vi är ganska få, bedriver vi omfattande välgörenhet. Som exempel kan nämnas hjälpsändningar till judarna i Lutsk, Ukraina, Tartu, Estland, bidrag till olika projekt, såsom ”En liten hand”, insamlingar till terrorns offer i Israel, till Magen David Adom etc.

En årligen återkommande insats är utdelning av Sederpaket till gamla och ensamma judar i Malmö, Lund, Helsingborg och Landskrona. Våra öppna aktiviteter arrangerar vi ofta i samarbete med församlingen, Judiska Kulturföreningen 1945 i Malmö, Samfundet Sverige-Israel, och B’nei Akiva för att nämna några. Vi är välkomna att ta med våra familjer och vänner till olika evenemang som exempelvis Chanukaloge.