Berättargruppen Förintelsens efterlevande

Berättargruppen Förintelsen efterlevande

Det har gått nästan 30 år sedan Förintelsens Ögonvittnen började gå ut främst i skolorna men även i kyrkor, bibliotek och andra mötesplatser och berätta om sina upplevelser i nazisternas koncentrationsläger.´Initiativtagare till Föreningen Förintelsens Ögonvittnen var Harry Rubinstein.

Sedan de räddats till Sverige försökte de överlevande bygga upp ett nytt liv och förtränga de hemska minnena. Att gå ut och berätta var i det närmaste otänkbart. I och med historieförfalskarnas uppdykande med bland andra Robert Faurisson blev det för många av ögonvittnena ett måste att börja berätta om det de själva hade upplevt.

Nu har de lämnat över stafettpinnen till oss barn och barnbarn som bildat Berättargruppen Förintelsen efterlevande.  Vi har tagit på oss uppgiften att på ideell basis hålla minnet levande och gå ut och berätta om våra släktingars upplevelser.

För närmare information är du är välkommen att kontakta oss i Berättargruppen. Klicka här intill:   

Boka här

Boka Berättargruppen Förintelsens efterlevande

Boka en föreläsning med Berättargruppen Förintelsens efterlevande i Malmö-Lund