Förintelsens ögonvittnen

Förintelsens ögonvittnen

Det har gått mer än 20 år sedan Förintelsens Ögonvittnen började gå ut i skolorna och berätta om sina upplevelser i nazisternas koncentrationsläger.
Initiativtagare till Föreningen Förintelsens Ögonvittnen var Harry Rubinstein.

Sedan de räddats till Sverige försökte de överlevande bygga upp ett nytt liv och förtränga de hemska minnena. Att gå ut och berätta var i det närmaste otänkbart. I och med historieförfalskarnas uppdykande med bland andra Robert Faurisson blev det för många av ögonvittnena ett måste att börja berätta om det de själva hade upplevt. Ännu finns det några av Förintelsens Ögonvittnen som går ut både till skolor och föreningar som vill höra dem berätta om sina erfarenheter. All verksamhet föreningen bedriver är ideell.

Du är välkommen att kontakta Anita Marcus
för närmare information.

 0709 455581