Cheder

Cheder-undervisning för barn och ungdomar

Judiska församlingen erbjuder skolbarn cheder*-undervisning, det vill säga undervisning i judisk religion, historia, traditioner och hebreiska. Målgruppen är, just nu, barn och ungdomar mellan 6 och 16 år gamla.  Barn mellan 6 och 13 går i cheder, vilket innebär undervisning i två lektionstimmar en gång i veckan.För ungdomar efter Bat- och Bar-Mitzvah erbjuder församlingen undervisning som är mer av diskussionskaraktär samt undervisning i hebreiska.

Icke-medlemmar är varmt välkomna att låta sina barn delta i cheder-undervisning mot en viss avgift. Första terminen i cheder är en kostnadsfri prova-på-termin.

* Cheder är hebreiska för rum, och är ett gammalt namn för barnundervisning i judiska ämnen.

Kontakt

Församlingskontoret
040 – 611 84 60, tisdag-torsdag kl. 12-14
 info@jfm.se