Koshermat

Koshermat

logo_kosher-delikatesserJudiska Församlingen i Malmö tillhandahåller kosher matprodukter via vårt bolag Kosher Delikatesser. Försäljningen av kosherprodukter på ICA Malmborgs i Limhamn är nedlagd. Kosher Delikatesser arbetar på olika sätt för att förse församlingsmedlemmar och andra judar i vårt upptagningsområde med kosherprodukter, framför allt i samband med de stora helgerna. För den som är i akut behov av koshermat, hänvisar vi under tiden till Gils Deli i Köpenhamn eller till en nätbutik som Kosher4U.

För bakgrundsinformation om kosher se frågor och svar om judendom.

Se lista på kosherprodukter i affärerna (på engelska). Listan är en koncis version av stockholmsförsamlingens kosherlista.

KOSHERINTYG

Kosherintyg kan utfärdas av församlingsrabbin Moshe-David HaCohen.