Koshermat

Koshermat

logo_kosher-delikatesserJudiska Församlingen i Malmö tillhandahåller kosher matprodukter via vårt bolag Kosher Delikatesser. Försäljningen av kosherprodukter på ICA Malmborgs Limhamn, Linnégatan 48 i Malmö, ligger för närvarande nere (oktober 2018). Församlingen arbetar på att lösa detta. För den som är i akut behov av koshermat, hänvisar vi under tiden till Gils Deli i Köpenhamn eller till en nätbutik som Kosher4U.

För bakgrundsinformation om kosher se frågor och svar om judendom.

Se lista på kosherprodukter i affärerna (på engelska). Listan, som är gjord av församlingsrabbin Moshe-David HaCohen, är en koncis version av stockholmsförsamlingens kosherlista.

KOSHERINTYG

Rabbin Amram Maccabi, i Stockholm är ansvarig för kosherintyg i Sverige, intygen gäller i hela världen. Han nås lättast på  070-85 80 801, amram.maccabi@jfst.se.