Övriga religiösa tjänster

Bar och Bat Mitzvah

För bakgrundsinformation om Bar- och Bat-Mitzvah se judiska seder. För att anmäla ens barns Bar- eller Bat-Mitzvah, tag kontakt i god tid med respektive synagoga. Judiska församlingen kan vid behov hänvisa till lärare för Bar- och Bat-Mitzvah-undervisning beroende på föräldrarnas önskemål. Medlemmar i judiska församlingen har rätt att få en viss ersättning för utlägg för Bar- eller Bat Mitzvah-undervisning. Icke-medlemmar som önskar att få Bar-eller Bat-Mitzvah för sina barn, ombeds kontakta församlingskontoret.

Bröllop

För att få gifta sig i Malmö ortodoxa synagoga krävs att paret är judiskt enligt ortodox halachah (judisk lag). För mer information om bröllop, kontakta Malmö Ortodoxa synagoga eller församlingskansliet (kontaktsida).

För en icke-ortodox vigsel, kontakta Egalitära Synagogan i Malmö. Endera parten ska vara medlem i Judiska Församlingen i Malmö för att vigseln ska hålla i Malmö Synagoga eller i våra lokaler.

Mikva

Mikvan är en judisk församlings rituella bad som används av kvinnor som iakttar renlighetslagarna i samband med menstruationscykeln. Badet används även vid konvertering till judendomen av både män och kvinnor samt även i vissa andra sammanhang. Kvinnor och män som är församlingsmedlemmar och som behöver uppsöka mikva för taharat ha-mishpacha kan hänvända sig till församlingens kansli.

Brith Milah/Judisk omskärelse

Brit Milah utförs av en så kallad mohel, en judisk person som har en särskild utbildning samt Inspektionen för vård och omsorgs tillstånd att utföra omskärelse av pojkar. För hjälp att få kontakt med en Mohel, kontakta församlingskansliet.

Konvertering till Judendomen

För frågor om konvetering kontakta församlingsrabbin Natan Gesundheit. För mer frågor om konservativ konvertering, kontakta våra systerförsamlingar i Stockholm, http://jfst.se/  och Göteborg http://www.judiskaforsamlingen.se/. För frågor om en mer liberal form av konvertering kontakta Shir Hatzafon i Köpenhamn, http://shirhatzafon.dk.