Förskolan Chinuch

En förskola med judisk profil

Chinuch är en fristående förskola med judisk inriktning. Förskolan ligger i centrala Malmö, i Judiska församlingens lokaler. Förskolan drivs som en ideell förening. Förskolan har funnits i över 50 år och kombinerar inarbetade traditioner och rutiner med modern pedagogik. När man besöker förskolan får man en känsla av något mycket genuint och tryggt i en blandning där det gamla möter det nya.

Vill ni veta mer om hur vi jobbar? Se Chinuchs verksamhet till höger.

Förskolans vision
• En judisk förskola som välkomnar alla
• En förskola som bär judiska traditioner och som bevarar den judiska kulturen och stärker den judiska identiteten
• En förskola som jobbar med barnets nyfikenhet och önskan om att lära i fokus
• En förskola där barnen får möjlighet att använda alla sina sinnen och förmågor
• En förskola som har till uppgift att stärka varje barns identitet och tro på sig själv
• En förskola där vuxna och barn tillsammans arbetar utifrån demokratiska värderingar
• En förskola som aktivt jobbar med att stötta barnen i deras empatiska utveckling
• En förskola som där varje barn blir bemött utifrån sin egen person

.

Kontakt

Förskolechef Sarah Hellström Nilsson
Se kontakter