Berättargruppen Förintelsens efterlevande

Berättargruppen Förintelsens efterlevande är en grupp kopplad till Judiska Församlingen Malmö som består av barn och barnbarn till de Förintelsens ögonvittnen.  Ögonvittnena besökte framför allt skolor och berättade om sina upplevelser i bortåt 30 år. Nu när deras röster har tystnat, har Berättargruppen Förintelsens efterlevande tagit över plikten att gå ut till skolor, civilsamhället och andra institutioner för att ögonvittnenas upplevelser under Förintelsen.

Berättargruppen Förintelsens efterlevande vänder sig främst till skolor och andra institutioner. Vid behov kan vi även berätta via Zoom eller någon annan videoplattform.  Vill du boka in Berättargruppen Förintelsens efterlevande boka här nedan. Om du har frågor så kan också ringa Anita Marcus +46 709-45 55 81. Du kan också kontakta Fredrik Sieradzki