Berättargruppen Förintelsens efterlevande

Berättargruppen Förintelsens efterlevande är en grupp kopplad till Judiska Församlingen Malmö som består av barn och barnbarn till de Förintelsens ögonvittnen. Vi har har tagit över plikten att gå ut till skolor, civilsamhället och andra institutioner för att om våra familjemedlemmars upplevelser under Förintelsen.

Berättargruppen består idag av bortåt tio personer inklusive kontaktpersonen Anita Marcus. Trots pandemin har vi kunnat gå ut berättar i olika skolor, även via video. I oktober 2020 kunde vi genomföra en omfattande berättarinsats i grundskolor, gymnasier och komvux i Malmö med omnejd. Tillsammans med kolleger från Göteborg och med stöd från Forum för levande historia levererade gruppen sammanlagt 43 lektionstimmar.

2021 planerar vi att göra en liknande insats inför högnivåkonferensen om minnet av Förintelsen och antisemitism i Malmö i oktober

Vi vänder oss främst  till skolor och andra institutioner Malmö Malmö-Lund med omnejd. En del av gruppmedlemmarna är beredda att berätta även via Zoom eller någon annan videolänk.  Vill du boka in Berättargruppen Förintelsens efterlevande på ett besök, eller är du intresserad av att själv gå med vår grupp? Tag kontakt med oss här. Om du har frågor så kan också ringa Anita Marcus +46 709-45 55 81. Du kan ockå kontakta Fredrik Sieradzki