Vänskapsförbundet Sverige-Israel

Vänskapsförbundet Sverige-Israel

Lokalavdelning Malmö-Lund

 

Vänskapsförbundet Sverige-Israel är till för dig som vill bidra till kontakterna mellan det israeliska och det svenska samhället. Vi är ingen politisk organisation i den bemärkelsen att vi har ett politiskt program, vare sig för hur fredsprocessen eller en fred mellan Israel och dess grannar skall se ut. I vår organisation finns många olika åsikter företrädda.

Vänskapsförbundet Sverige-Israel är en icke politisk och icke religiös organisation vars syfte är att sprida kunskap om Israel och det judiska folket samt bygga vänskapsrelationer mellan Israeler samt judar i Sverige och svenskar. Lokalavdelningar finns spridda ut över hela landet. Vi arrangerar regelbundna månatliga sammankomster med talare som på något vis har kunskaper inom detta område. Vi anordnar också musikaftnar eller stöder sådana externa arrangemang som har anknytning till judisk musik och musiker.

Vänskapsförbundet i Sverige arbetar för att:

  • Öka kunskapen om Israel.
  • Öka förståelsen för Israel.
  • Stärka banden mellan Sverige och Israel.

Vi gör det genom att:

  • Införa och delta i debatten om Israel.
  • Främja officiella och privata kontakter med organisationer och enskilda i Israel.
  • Arrangera resor till Israel.
  • Främja kunskap om och förståelse för kultur, religion och samhällsförhållanden i Israel.
  • Sprida information om Israel via digitala kanaler, nyhetsbrev samt på webbplatsen.

Sverige är idag Europas mest Israel-negativa land. Det vill vi ändra på! Det kommer att krävas ett hårt och målmedvetet arbete för att nå detta. Vi är övertygade om av vi kommer att lyckas – men vi behöver din hjälp! Bli medlem, aktivera dig i din lokalförening, stöd vårt arbete med donationer och få vårt nyhetsbrev.
Vi vill även vara en plattform och en mötesplats för alla Israelvänner. En mötesplats där vi tillsammans kan planera och genomföra olika aktiviteter, projekt och utspel för att hjälpa, försvara och stödja Israel på alla nivåer, inte minst i media.

I detta väldigt viktiga arbete för Mellanösterns enda demokrati behövs alla Israelvänner. 

Du är varmt välkommen att bli medlem och bli en del av en växande rörelse. Varje medlem är väldigt viktig och det finns uppgifter för alla. Tillsammans är vi en stark röst för Israel.

Besök gärna vår webbplats.

Vår lokalavdelning i Malmö-Lund uppmuntrar och är medarrangör i flera av de typiskt judiska fester och högtider som firas under året. Genom vårt lokalsamfund i Malmö/Lund har vi också ekonomiskt kunna stödja olika projekt i Sverige vad gäller läger och flyktingar.  Information om möteskvällar går ut till våra medlemmar antingen via mail eller post.

Vänskapsförbundet Malmö – Lund har idag knappt 200 medlemmar. Styrelsen som leder verksamheten i Malmö/Lund är hämtad ur olika intressegrupper.

  c/o Lars Ahlgren, Ängdalavägen 26 C, 236 34 Höllviken

070 – 5720460

   larsalbin@hotmail.com