Claims Conference

Claims Conference (med säte i New Work) ger Judiska Församlingen i Malmö ekonomisk möjlighet att ge social service till individer som är offer för Förintelsen. Pengarna kommer från varierande fonder från Tyskland, österrikiska staten, Weinberg Foundation  m.fl .
Offer för nazismen kan ha suttit i koncentrationsläger, varit gömda i olika hushåll eller blivit offer på annat sätt. För att individen ska få tillgång till stöd ställer Claimscon krav som ska uppfyllas. Församlingen har sedan ansvaret att genomföra det i praktiken på varierande sätt genom t.ex kurator på hembesök, luncher på församlingen, utflykter, viss ersättning för läkemedel och läkarbesök med mera.