Boka studiebesök

VÄLKOMMEN TILL MALMÖ SYNAGOGA!

Under hösten håller vi på att ställa om visningsverksamheten i Malmö synagoga till en helt ny guidad utställning med interaktiva inslag. Under hösten ska vi dessutom utbilda nya guider. Vi återkommer med mer information om denna spännande satsning.

De vanliga besöken kommer att fortsätta, dock i en med begränsad omfattning och i enlighet med Covid-19-bestämmelserna. För att boka besök rekommenderar vi att ni mailar oss. Det går också bra att boka en digital session med frågor och svar via Zoom, Teams, Google Meet eller någon annan plattform, Vi rekommenderar att ni ser vår introduktionsvideo inför den digitala sessionen.

Besöken ska max ta 90 minuter. OBS! Ange om du önskar en digital session och vilken videotjänst som ni använder samt länken (om du har en länk), samt hur mycket tid du har till ditt förfogande. Du måste också uppge den önskade starttiden.

För mer information och frågor går det bra att kontakta oss via e-post eller via telefon/sms 0705-27 51 14.

Digitala möten med Amanah
Föreningen Amanah erbjuder workshopar om religiös identitet, antisemitism och islamofobi för skolelever (från 15 år), studenter och andra grupper med imam Salahuddin Barakat och rabbin Moshe-David HaCohen, från Amanah. Workshoparna tar cirka 45 minuter.

Rabbin Moshe-David och Salahuddin Barakat kommer att resa och vara involverade i olika projekt under höstterminen 2021. Om ni önskar att ha en session med Amanah i anslutning till ett besök i Malmö synagoga, kan vi försöka se om det går. Dock kan vi givetvis inte garantera att rabbinen och imamen är tillgängliga när ni önskar.

Det går att boka ett besök av Amanah som en separat aktivitet vid ett annat tillfälle eller digitalt via till exempel Zoom. Om ni önskar ha detta som en separat aktivitet, kontakta Amanah via e-post.