Kansli

FÖRSAMLINGSKANSLIET

Församlingskansliet är ett serviceorgan för församlingsstyrelsen, församlingens nämnder och dess medlemmar. I kansliets uppdrag ingår att hjälpa församlingsstyrelsen med beredning av ärenden och att genomföra de beslut som styrelsen och medlemsstämmorna fattar.

Församlingskansliet handlägger kontakter med myndigheter, leverantörer, skolor och allmänhet som vill besöka synagogan eller få svar på frågor om församlingen. Det är till kansliet som medlemmarna kan vända sig med frågor om evenemang, medlemskap, avgifter, bokning av lokaler och annan medlemsservice.

För frågor om judiskt liv i Malmö och judiska frågor i allmänhet går det även bra att kontakta Judiska Församlingens informationscenter.

Kontakta oss gärna

Telefontider: måndag – torsdag kl 9-10 samt tisdag – torsdag kl 12-14 (helgfria dagar)

Öppettider: tisdag – torsdag kl 12 – 14 (helgfria dagar)

Telefon: 040-611 84 60
Fax: 040-23 44 69
E-post: info@jfm.se