Kansli

FÖRSAMLINGSKANSLIET

Församlingskansliet är ett serviceorgan för församlingsstyrelsen, församlingens nämnder och dess medlemmar. I kansliets uppdrag ingår att hjälpa församlingsstyrelsen med beredning av ärenden och att genomföra de beslut som styrelsen och medlemsstämmorna fattar.

Församlingskansliet handlägger kontakter med myndigheter, leverantörer, skolor och allmänhet som vill besöka synagogan eller få svar på frågor om församlingen. Det är till kansliet som medlemmarna kan vända sig med frågor om evenemang, medlemskap, avgifter, bokning av lokaler och annan medlemsservice.

För frågor om judiskt liv i Malmö, judisk tradition, historia och kultur samt Förintelsen och antisemitism, rekommenderar vi ett besök på Judiskt kunskapscenter i Malmö synagoga. och för judiska frågor i allmänhet går det även bra att kontakta Judiska Församlingens informationscenter.

Kontakta oss gärna här