Pesach – befrielsens och vårens helg

Pesach – befrielsens och vårens helg

På kvällen den 27 mars inleds Pesach, den judiska påsken. I judiska hem innebär detta att vi håller en traditionell Seder-måltid”. Seder betyder ordning på hebreiska och måltiden följer viss ordning där även maträtter får symbolisera berättelsen i andra Moseboken om hur Israels barn led som slavar i Faros Egypten, de tio plågorna och befrielsen. Sederbordet är till för att locka fram barnens nyfikenhet och vi uppmuntrar dem att ställa frågor. Det är ganska vanligt med diskussioner vid sederbordet till långt in på natten.

Pesach-helgens budskap om befrielse får i år en extra betydelse. Vi sätter oss till bords med ett hopp om att hela mänskligheten snart ska befrias från pandemins bojor.

Glöm inte att stötta de som har det svårt i denna tid. Att ge tzedaka, välgörenhet, inför Pesach är en viktig Mitzvah, bud.

Pesach-information
Judiska Församlingen Malmö och rabbin Avi Scharf har tillsammans med nyss avgångne rabbin HaCohen tagit fram Kosher riktlinjer och information om hur man förbereder hushållet för Pesach samt en manual för alla som vill förbereda sitt hushåll för Pesach och fira traditionella sedermåltider. Här finns också en lista på matvaror som kosher för Pesach, Listan är framtagen av rabbin Mattias Amster i Stockholm.

Vi önskar alla Pesach-firare en Pesach kasher veSameach / en kosher och glad Pesach!

share