Suckot – en glad skördehögtid

Suckot - en glad skördehögtid

Den 20 september på kvällen inleds Suckot – lövhyddohögtiden. Helgen varar i åtta dagar, varav de två första och den sista är helgdagar (i Israels land Suckot i sju dagar).  Däremellan kommer fem mellandagar – chol hamoed. Suckot är plural för sucka, som betyder lövhydda. Suckot var de tillfälliga boningar som israeliterna uppförde under den 40-åriga vandringen från Egypten till landet Israel. Enligt Toran ska israels barn bo i lövhyddor under Suckot. Vi brukar äta i suckan. Man ska egentligen sova i suckan, vilket kan vara en utmaning i dessa kalla breddgrader.

Utanför de flesta synagogorna uppförs alltid en gemensam Sucka. Helgen Suckot är också en skördefest, det var då man vallfärdade till templet i Jerusalem för 2 000 år sedan. På Suckot ber vi att Gud, som var nådig mot våra förfäder i öknen, ledde dem i trygghet genom vildmarken och förde dem till Israels land, också ska vara nådig mot oss. Det är en helg där vi ber om regn i Israels land och för att grödan ska växa. Det är också viktigt att vara glad på Suckot!

Vi använder fyra sorters växter under under morgongudstjänsterna. Dels ett knippe som heter Lulav och består av av en palmstjälk samt myrten och pil. Dessutom använder vi en citrusfrukt, som kallas Etrog. Se den stora bilden.

Direkt efter Suckot infaller helgen Simchat Tora, som är en helg där vi med stor glädje firar att vi slutfört läsandet av hela Toran under en årscykel och påbörjar en ny cykel med läsning av ett stycke av Toran varje vecka. .

share