Suckot en glad skördehögtid

Suckot en glad skördehögtid

Den 9 oktober på kvällen inleds Suckot – lövhyddohögtiden. Suckot varar i sju dagar och följs av de två helgdagarna Shemini Atzeret (sluthelgen) och Simcha Tora (Torans glädjedag).  Suckot är plural för sucka, som betyder lövhydda. Suckot var de tillfälliga boningar som israeliterna uppförde under den 40-åriga vandringen från Egypten till landet Israel. Enligt Toran ska israels barn bo i lövhyddor under Suckot. Vi brukar äta i suckan. Man ska egentligen sova i suckan, vilket kan vara en utmaning i dessa kalla breddgrader.

Utanför de flesta synagogorna uppförs alltid en gemensam Sucka, där g-dstjänstdeltagarna samlas för att äta efter g-dstjänsterna under Suckot. Suckot-helgen är också en skörde- och vallfärdshögtid. Det var då som judar vallfärdade till templet i Jerusalem för 2 000 år sedan och offrade en del av skörden till G-d och gav till de fattiga.  Det är en tradition att äta av det heliga landets frukter som omnämnd i bibeln på Suckot: vindruvor, fikon, granatäpplen och dadlar. Det är också en tradition att dekorera suckan med frukter och löv. På Suckot ber vi att Gud, som var nådig mot våra förfäder i öknen och ledde dem i trygghet genom vildmarken till Israels land, också ska vara nådig mot oss. Det är en helg där vi ber om regn i Israels land och för att grödan ska växa. Det är också viktigt att vara glad på Suckot!

Vi använder fyra sorters växter under under morgongudstjänsterna. Dels ett knippe som heter Lulav och består av av en palmstjälk samt myrten och pil. Dessutom använder vi en citrusfrukt, som kallas Etrog. Se den stora bilden.

Suckot inleds med två helgdagar (10-11 oktober) då man inte ska arbeta. Därefter följer tre helgdagar då det är tillåtet att arbeta (chol hamoed). Efter shabbat (15 oktober) infaller den sista Suckotdagen på söndag den 16 oktober. Vid solnedgången på söndag den 16 oktober inleds den så kallade sluthelgen (Shemini Atzeret) där vi bland annat minns våra hädangångna. Shemini Atzeret följs direkt av Simchat Tora (Torans glädjehelg) vid solnedgången på måndag den 17 oktober. Simchat Tora varar till tisdag kväll den 18 oktober. På Simchat Tora firar vi att vi slutfört läsandet av hela Toran under en årscykel och påbörjar en ny cykel med läsning av ett stycke av Toran varje vecka. På Simcha Tora sjunger och dansar man med Toran i synagogor över hela världen och barnen brukar få gottepåsar.

share