Sukkot och Simchat Torah

Sukkot och Simchat Torah

Etrog

Sukkot är en biblisk helg och kallas den tid efter Jom Kippur då det är en mitzvah, ett påbud, att bygga en lövhydda, sukka, för att sedan under en vecka vistas och äta i sukkan. Om vädret tillåter så ska man försöka bo i sukkan. Vädret är dock inte lika behagligt på våra breddgrader som i Israels land. Detta gör vi till minne av israeliternas temporära boningar i öknen, efter uttåget ur Egypten. Det är vidare en mitzvah att välsigna en Lulav, ett knippe som består av ett hopsnört blad från en dadelpalm, omgiven av kvistar med blad från pil (Arava) och myrten (Hadass), samt en citrusfrukt (Etrog), se bilden. Alla dessa är frukter och växter som finns i Israels land och minner oss om att Sukkot är en skördehelg. Knippet och citrusfrukten ska sedan skakas i alla vädersträck samt uppåt och nedåt – för att visa att g-d finns överallt. Sukkot är en vallfartsfest. Ordet Sukkot är plural av sukka. Sukkot följs  av Simchat Torah, som betyder Torahns glädjehelg. Då läser vi det sista avsnittet i Torans femte Mosebok och avslutar därmed en årscykel, där församlingen läst ett avsnitt varje vecka från första kapitlet i första Moseboken till sista kapitlet i femte Moseboken. Detta är en glädjens dag, då alla Torah-rullar tas ut ur  arken och där hela församlingen går runt och dansar med Torah-rullarna till glada sånger.  Det är också vanligt att man bjuder på god mat, kakor, goda drycker och godis till barnen.

share