Samråd med judiska Malmöbor på temat kultur

Samråd med judiska Malmöbor på temat kultur

Utifrån önskemål vid tidigare samråd bjuder Malmö stad nu in judiska Malmöbor till samråd på temat kultur. Malmö stads kulturförvaltning kommer att informera om vad som är på gång under året och samrådsdiskussioner förs kring judiska Malmöbors möjligheter till delaktighet och inflytande inom kulturområdet.

Plats: Digitalt (länk skickas till anmälda)

Tid: Tisdag den 20:e april kl. 18.00-19.30

Agenda

  • Kulturförvaltningens arbete med nationella minoriteter och kultur idag
  • Judisk kultur 2021
  • Introduktion till samrådsdiskussioner
  • Samrådsdiskussioner
  • Sammanfattning
  • Nästa steg och avslutning

De frågeställningar som diskussionerna kommer att utgå ifrån är:

  • Vad funkar bra och hur kan man utveckla kulturförvaltningens arbete med judisk kultur?
  • Vad finns det för intresseområden gällande judiskt kulturutbud? Vilka inriktningar bör prioriteras?
  • Vilka önskemål kring delaktighet inom kulturområdet finns hos judiska Malmöbor?
  • Hur skulle en struktur för delaktighet inom kulturområdet kunna se ut?

 

Samrådet är en del av Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter utifrån lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Sprid gärna information om samrådet i dina nätverk och till personer du tror skulle kunna vara intresserade. Anmälan till samrådet görs senast den 19 april via denna länk.

share