Att uppleva andlighet genom niggunim

Att uppleva andlighet genom niggunim

Inom den chassidiska världen är det vanligt att sjunga niggunim, ordlösa sånger, för att komma nära det gudomliga. Vi pratar med församlingsrabbin Natan Gesundheit om hans initiativ att starta en cirkel inom Judiska Församlingen som möts med jämna mellanrum för att sjunga niggunim och andra judiska sånger med ord från Tanach, den hebreiska bibeln.

“Tanken är att träffas med en viss regelbundenhet för att sjunga.  Jag kallar det för g-dstjänst genom sång.  Vi sjunger sånger som de flesta kan, men varje gång ska vi lära oss ett en eller ett par nya sånger också.  Jag vill öka antalet sånger som vi alla känner till, så att vi kan sjunga dem vid andra tillfällen och i samband med gudstjänster. 
Deltagarna säger att sjungandet är helande för dem. Det känns välgörande för mig också. Jag får en upplevelse som jag har saknat och behövt. Sången är en kur för själen.
Man kan ta med sina egna instrument för ackompanjemang. Jag har med min gitarr. Någon annan tar med en oboe,  ytterligare någon annan har med sin gitarr eller ukulele och en av oss sitter och trummar.”

share