Antisemitism – Vi erbjuder konkret stöd

Antisemitism - Vi erbjuder konkret stöd

Har ditt barn blivit utsatt för trakasserier, mobbning eller bara ovälkomna kommentarer av antisemitisk/antiisraelisk karaktär?

Upplever du att ditt barns lärare eller rektorn inte gör tillräckligt eller inget alls? Kontakta JFM för stöd och råd i skolkontakterna. Vi har erfarenhet av att arbeta med antisemitism i skolmiljö och har ett samarbete med Malmö stad i dessa frågor. Vid en allvarlig incident kan vi se till att vår säkerhetsorganisation JSS hjälper till med eventuell polisanmälan. Vår traumagrupp kan också hjälpa dig som förälder med samtal och psykologhjälp vid behov. Vår rabbin Natan Gesundheit kan också bidra med samtalsstöd .
Kontakta:  informationscentret@jfm.se

Har du själv har blivit utsatt för eller bevittnat något antisemitiskt?
Vi vill gärna veta om det oavsett om du är medlem i Judiska församlingen Malmö eller inte. Du kan hjälpa till att minska mörkertalet genom att anmäla incidenter. Vi ber dig att kontakta vår säkerhetsorganisation JSS, om du utsatts för eller bevittnat någon form av antisemitism. JSS kan hjälpa dig göra en göra en polisanmälan om du inte vill göra det själv. Om du vill göra polisanmälan själv, är vi ändå tacksamma om du informerar JSS.
Anmäl antisemitism här.

Alla ärenden hanteras strikt konfidentiellt.

(foto: Max Fischer, Pexel)

share