Liberalerna uppdaterar svar i valenkät

Liberalerna uppdaterar svar i valenkät

Liberalerna har kontaktat Judiska Församlingen och bett om att få uppdatera och korrigera sina svar i vår valenkät. Här är partiets svar:

 1. Hur ser ni på säkerheten för Judiska Församlingar?
  Det är en otrolig viktig fråga som prioriteras högt i vårt parti. Vi anser att en del svenska politiker inte visat den nolltolerans mot judehat som demokrater är förpliktigade att visa. Vi vill se ett ökat stöd till judiska institutioner och verksamheter, något som vi också verkade för när vi satt i regering.
 2. Vad vill ni göra för att bekämpa antisemitismen i Sverige?
  Vi vill dels stärka det breda arbetet för demokrati och tolerans, inte minst bland våra ungdomar. Men det behövs också särskilda insatser mot jihadister och mot grupper som har påverkats av den rasistiska propaganda mot judar som förekommer i många länder. Om en person som saknar svenskt medborgarskap begår hatbrott ska domstolen alltid pröva om utvisning ska vara en del av påföljden. Vi har sett flera exempel på hur personer som bär kippa attackeras. Det krävs en ökad medvetenhet och prioritering från myndigheternas sida.
 3. Hur ser ert parti på kosherslakt/import
  Liberalerna står bakom det nuvarande regelverket i djurskyddslagen och anser att all slakt skall ske med föregående bedövning. Vi vill emellertid inte begränsa regler för import.
 4. Hur ser ert parti på manlig omskärelse?
  Liberalerna står för en samhällssyn som präglas av tolerans och mångfald. Omskärelse av pojkar är en tradition i många kulturer och kan medföra positiva aspekter för barnet i form av identitetsskapande och en känsla av tillhörighet. Med detta sagt innebär naturligtvis omskärelse fortfarande ett kirurgiskt ingrepp och det är viktigt att det finns regleringar kring genomförandet som skyddar barnet. I Sverige har vi därför ordningen att endast personer med Socialstyrelsens godkännande får genomföra manlig omskärelse och att medicinsk personal alltid måste vara närvarande. Sveriges kommuner och landsting har gett ut en rekommendation till landstingen att utföra omskärelser av icke-medicinska skäl. Syftet är att säkerställa att omskärelser inte utförs av icke godkända personer. Det är ett gott syfte som vi stödjer.
 5. Hur ser ert parti på friskolor med judisk profil?
  Liberalerna är oroade över en utveckling där nya religiösa skolor startar i utsatta områden med många nyanlända. Vi befarar att det ytterligare ökar segregation och att barn isoleras från det svenska samhället. Vi förespråkar inget förbud mot de skolor som finns i Sverige idag men anser att de bör granskas hårdare för att försäkra att god kvalité upprätthålls.
 6. Hur ser ni på Israel?
  Liberalerna vill stärka banden till Mellanösterns enda demokrati. Israel är en viktig samarbetspartner i regionen och föregår med gott exempel i flera demokratifrågor, däribland HBTQ-frågor. Den rödgröna regeringen bedriver en obalanserad politik där Israel utmålas som det största problemet i Mellanöstern. Det är bisarrt när vi ser hur hela regionen är präglad av krig, sönderfall och diktatur – utom just Israel. Idag har Sverige blivit ett skällsord i Israel. Vi är mycket kritiska till detta och vill att en ny regering återupptar goda relationer till Israel.

  Här är alla partiernas svar i valenkäten.

 

 

share