Kvinnans ställning inom judendomen

Kvinnan och mannen har samma värde inom judendomen, ingen är förmer än den andra. I det religiösa livet har mannen fått andra uppgifter än kvinnan, exempelvis måste tio män vara närvarande på en gudstjänst för att vissa böner ska kunna läsas. Kvinnans uppgift har traditionellt varit att ansvara för hemmet och barnen.
Emellertid, i den moderna och framförallt liberala och konservativa judendomen får kvinnan en alltmer framträdande plats i synagogan. Den egalitära  synagogan i Malmö har exemplevis gudstjänster där kvinnor på samma villkor som män är förbedjare och läser ur Torah. Inom mer liberala inriktiningar av judendom, framför allt konservativ och reformjudendom,  finns även kvinnliga rabbiner och kantorer
Hos de ortodoxa kvinnorna är det vanligt att täcka håret som bevis på att de är gifta. Vanligtvis bär de hatt eller sjal, men peruk kan även förekomma. Kvinnan visar självklart sitt hår för den egna familjen.

share

Recent Posts