Därför gick jag med i Judiska Församlingen

Därför gick jag med i Judiska Församlingen

– Jag tycker att den förändringsprocess som församlingen befinner sig i är spännande”, säger Jonathan Kajdman som återigen blivit medlem i Judiska Församlingen i Malmö.
Jonathan trivs som fisken i vattnet i Malmö och har inga planer alls på att flytta härifrån. Han har själv inte märkt någon form av antisemitism som andra medlemmar i församlingen drabbats av.Han skulle inte flytta av den anledningen. Ändå är han ganska öppen med sin judiska identitet.

Han har dock stått utanför församlingen ett antal år eftersom han inte kunde identifiera sig som religiös jude och upplevde att församlingen bara fokuserade på den religiösa aspekten på det judiska.

Spännande förändringsprocess
Jonathan fick höra om de utmaningar församlingen står inför, och vart den är på väg. Han ger en eloge till judiska informationscentrets Fredrik Sieradzki som gett honom denna djupare förståelse.
– Jag tycker att den förändringsprocess som församlingen befinner sig i är spännande. Jag förstår också att det finns många olika viljor. Mitt intryck är att ledningen försöker förena alla dessa olika viljor och att det idag finns en större tolerans än förut. Det verkar som om man betonar det kulturella snarare än det religiösa.
– Och man samarbetar med kommunen för att sprida kunskap om oss judar. Samtidigt finns det en tydlig ambition att vidareutveckla en judisk kultur. Detta är en resa som jag tycker är viktig och intressant.

Har ett judiskt umgänge
Jonathan, 31, är född och uppvuxen i Malmö. Som barn gick han i religionsskolan, cheder, och var aktiv i olika judiska sammanhang. Jonathan har varit medlem i vår församling till och från under flera års tid. Han betraktar sig inte som religiös men har haft kontakt med Chabad och familjen Kesselman och tillbringat flera helger tillsammans med dem.
– Jag har ett judiskt umgänge i blandade åldrar från trettio till sjuttio.

Hoppas bli församlingen till hjälp
Med sina kunskaper och erfarenheter av IT-frågor och entreprenörskap hoppas Jonathan kunna bli vår församling till hjälp.
– Jag har drivit eget företag inom digital kommunikation och e-handel i flera år.
Och det Jonathan arbetar med är hans absoluta hobby. Hans sysslar också med börshandel på hobbynivå. Han tycker det är viktigt att hålla sig allmänbildad. Sin lediga tid föredrar han att tillbringa med familjen.

Det judiska för Jonathan handlar om hans personliga identitet och om gemenskap med andra judar.
– Man vet vem man är om man känner till sin historia, säger Jonathan Kajdman.

B. Posner

share