Unik judisk kartguide över Malmö

Unik judisk kartguide över Malmö

Den judiska kartguiden  över Malmö är framtagen av Malmö Stadsarkiv i samarbete med JFM och Judiska Kulturföreningen 1945 i Malmö, samt Arne Järtelius, som forskar och skriver om Judiska församlingens historia. Kartguiden märker ut 47 platser i centrala Malmö där bland annat judar bott och judiska organisationer verkat från 1870-talet fram till slutet av 1960-talet.

Kartguiden trycktes först i två versioner; på svenska och en på jiddisch. Förutom att JFM och kulturföreningen kommer att kunna dela ut kartguiden kommer den att finnas på stadsarkivet och spridas till andra  institutioner i staden. Nu finns också en version på engelska som ska kunna delas ut till turister och besökande till Malmö.

– Det har känts skönt att ha slutfört detta, säger projektledaren Karin Sjöberg som fick idén till kartguiden 2019. Karin, som är arkivpedagog på Malmö Stadsarkiv, fick idén när hon besökte Litauens andra största stad Kaunas hösten 2019 och fick se en liknande kartguide på engelska. Före andra världskriget, då staden hette Kovno och tillhörde Polen, utgjorde stadens 30 000 judar hela 25 procent av befolkningen.

– Jag såg en fysisk karta som på ett enkelt och estetiskt tilltalande sätt visade en bild av det judiska Kaunas. Då såg jag också möjligheten att göra något likadant i Malmö och tog fram en projektbeskrivning när jag kom tillbaka till Stadsarkivet. Idén föll i god jord och vi fick stöd för projektet från Kulturnämnden/Kulturförvaltningen.

Karin har jobbat tillsammans med kollegan Olle Nordquist med researcharbetet (bilden ovan). Olle som är arkivarie arbetar sedan några år tillbaka med utåtriktad verksamhet, såsom att hålla i visningar och utställningar.
– Jag har länge varit intresserad av Judaica, så detta var ett väldigt intressant projekt, säger Olle.

Träffat många medlemmar
Karin framhåller hur viktigt samarbetet med församlingen och Judiska kulturföreningen har varit:
–  Vi har workshopat och träffat medlemmar som gett oss viktig information. Efter ett möte ett viktigt möte förra året på stadsarkivet har Karin och Olle haft hela sex möten med sammanlagt 12 personer och tagit del av olika former av arkivmaterial, bland annat familjen Sederowskys familjearkiv och Sportklubben Hakoahs arkiv, klubben bildades 1932.

Projektet har erhållit stöd från Malmö Förskönings- och Planteringsförening och Malmö Kulturhistoriska Förening. Svenska Språkinstitutet, SOFI, har stött översättningen till jiddisch.

Det går att ladda ned kartguiden digitalt från Malmö Stadsarkiv på webben här.

Kartguiden har redan uppmärksammats i medier: se Sveriges Radio och Sydsvenskan här och här.

FS

share