Spännande hearing med Malmöelever som besökt Auschwitz

Spännande hearing med Malmöelever som besökt Auschwitz

Den 23 september anordnade grundskolenämnden i Malmö tillsammans med grundskoleförvaltningen en politisk hearing på temat antisemitism, hatbrott och värdegrundsarbete i skolorna.  Syftet med hearingen var att skapa ett forum för nämnden att ta del av olika erfarenheter, tankar och infallsvinklar kring hur skolan kan utveckla sitt värdegrundsarbete och förebygga antisemitism. En utgångspunkt är berättelser från de hågkomstresor till Auschwitz som Svenska Kommittén mot Antisemitism arrangerat för elever från ett antal högstadieskolor i Malmö. En grupp niondeklassare från Oxievångsskolan redogjorde bland annat om sina intryck och vad de tar med sig från resan till sin vardag. Det blev också en intressant workshop där lärare,  skolledare, pedagoger, politiker och elever diskuterade hur man ska agera mot antisemitism i skolan. Undertecknad var också på plats som representant för judiska församlingen.

Fredrik Sieradzki

share