Situationen i Ukraina

Situationen i Ukraina

Det är en just nu en svår situation i Ukraina. Våra tankar och böner går till det ukrainska folket och särskilt till våra judiska bröder och systrar i Ukraina.
Lena Posner, ordförande för Judiska Församlingen i Stockholm, noterar i ett extra nyhetsbrev det stora engagemang som finns att vilja hjälpa till, inte minst alla de organisationer som nu samlar in pengar. Jag vill här vidare citera Lenas text om vad som görs just nu:
”Från Judiska Församlingens sida görs följande. Vi har en tät dialog med andra judiska församlingar och organisationer i Europa och Israel, samt med företrädare för judarna i Ukraina för att på så sätt vara uppdaterade om vad som sker på plats i Ukraina och på vilket sätt vi kan bistå utifrån definierade behov.

Vi har upprättat kontakt med svenska myndigheter och strukturerar upp och förbereder för en situation där vi kan komma att behöva ta emot judiska flyktingar, eller bistå på andra sätt.

Vi följer utvecklingen på mycket nära håll och återkommer inom kort med information kring hur församlingen agerar avseende kriget i Ukraina, samt på vilket sätt vi kan komma att behöva hjälp från er medlemmar.”

Vi i JFM:s församlingsstyrelse ställer oss helhjärtat bakom dessa åtgärder som Lena Posner skriver om och även vi håller kontakt med övriga församlingar i Sverige och Norden och vi följer utvecklingen noga.

Ann Katina
Ordförande

Foto: Choral-synagogan i Charkiv och den ukrainska flaggan (Wikimedia Commons).

share