Rabbin Moshe-David HaCohen anställd på deltid

Rabbin Moshe-David HaCohen anställd på deltid

Då Judiska Församlingen Malmö står utan en församlingsrabbin, har styrelsen kommit överens med vår förre rabbin Moshe-David HaCohen om deltidstjänst på 20 procent. Detta tills styrelsen funnit en permanent lösning i rabbinfrågan.

Hans fokusområden:
  • Ansvara för den individuella undervisningen inför Bar och Bat Mitzva.
  • Ansvara för eventuell konvertering inför Bar och Bat Mitzva.
  • Ge stöd till ungdoms- och utbildningsnämnden att hitta lösningar i undervisningen för pojkar och flickor som ska bli Bar- och Bat Mitzva.
  • Förbereda församlingens Luach (kalender) för åren 2021/2022 och 2022/2023.
  • Ansvara för övergripande tillsyn av kashrut (kosherhållning) i församlingen.
  • Ge stöd till MOS, Malmö Ortodoxa Synagoga, med vägledning, struktur och schema för stora högtider samt vid halachiska frågor (judisk lag).
  • Om tillfrågad, ge stöd till församlingen och dess medlemmar kring Halacha (judisk lag).
I församlingsrabbinens roll ingår att, i samråd med församlingsstyrelsen, ansvara för att ge råd och ta beslut gällande de religiösa frågorna inom församlingen.
share