Malmö värd för toppmöte för hågkomst av Förintelsen och kamp mot antisemitism

Malmö värd för toppmöte för hågkomst av Förintelsen och kamp mot antisemitism

Remember – ReAct, Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism äger rum den 13 oktober. Hittills har presidenter eller mestadels premiärministrar från 16 stater, samt representanter på högsta nivå från nio internationella organisationer bland annat EU och FN, meddelat att de kommer att delta på plats eller virtuellt. Lägg därtill delegationer från en rad internationella organisationer och sociala medieplattformar.
Det internationella forumet kommer att behandla fyra teman:

  • Hågkomst av Förintelsen,
  • Utbildning om Förintelsen,
  • Antisemitism på sociala medier
  • Bekämpande av antisemitism och andra former av rasism.

Vid forumet kommer samtliga deltagare presentera sina konkreta åtaganden för att stärka arbetet för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism, antiziganism och andra former av rasism. Den svenska regeringen har redan presenterat sina åtaganden. I listan finns en  rad olika åtaganden, bland annat satsningen på ett Förintelsemuseum, en kriminalisering av organiserad rasism och stöd åt organiserad rasism och en utredning som ta fram en strategi för att stärka judisk liv i Sverige. Läs mer här.

 

.

share