Lärarutbildning om antisemitism

Lärarutbildning om antisemitism

65 Malmölärare på högstadiet och gymnasiet deltog den 12 augusti i en intressant utbildningsdag om antisemitism på Malmö Museum. Utbildningen arrangerades av Malmö Museer och Forum för levande historia i samråd med JFM och enheten Pedagogisk Inspiration i Malmö stad.
Ulf Zander, professor i historia vid Lunds universitet (på bilden), föreläste om hur olika aspekter av Förintelsen beskrivits och förklarats efter 1945. Niclas Blom, pedagog från Svenska Kommittén mot antisemitism pratade om grepp som man kan använda i undervisningen om Förintelsen, framför allt vad gäller att beskriva motståndet mot nazisterna. De fick också se utställningen Speaking Memories på Malmö museum.
Lärarna fick också jobba i grupper för att diskutera olika metoder och utmaningar i klasserna. Undertecknad och Mira Kelber var på plats för att berätta om JFM:s grupp med barn och barnbarn till överlevande som tagit över stafettpinnen efter Förintelsens ögonvittnen. Syftet var också att locka in intresseanmälningar till den 21 och 22 oktober. Då planerar berättargruppen tillsammans med en judisk berättargrupp i Göteborg och eventuellt föreläsare från Zikaron att gå ut till högstadie- och gymnasieklasser i Malmö med omnejd och berätta om våra familjemedlemmars upplevelser. Insatsen görs i samarbete med Forum för levande historia.
Fredrik Sieradzki

share