Kulturellt program i samband med Auschwitz-utställningen

Kulturellt program i samband med Auschwitz-utställningen

Den 26 maj öppnade dörrarna till den stora vandringsutställningen “Auschwitz Not long ago. Not far away” på Malmömässan. Parallellt med utställningen löper en samtalsserie om Auschwitz och Förintelsen arrangerad av Malmö stadsbibliotek i samarbete med utställningsproducenten Nordic Exhibitions. Samtalsserien är en del av Öppna Malmö, Malmö stads satsning för att lyfta frågor om rasism och inkludering. Det första samtalet ägde rum den 31 maj på Malmö stadsbibliotek inför en publik på ett femtiotal personer och arrangerades ihop med Berättargruppen Förintelsens efterlevande vid Judiska Församlingen Malmö. Temat var “Så fortsätter vi att berätta om Förintelsen”.  När rösterna från Förintelsens ögonvittnen snart har tystnat, har i stället barn och barnbarn till de överlevande tagit på sig uppdraget att berätta om Förintelsen. Men hur är det att gå ut och berätta om ens egna föräldrars eller mor- och farföräldrars upplevelser under Förintelsen?

Barbro Posner, Henrietta Stein (bilden t h) och Fredrik Sieradzki framförde en del av de historier som de går ut och berättar för framför allt skolklasser. Därefter följde en diskussion på kvällens tema ledd av moderatorn Teddy Landén.

Programmet spelades in och kan ses här.

Foto: Sandra Marielle Hansson-Cehic & Teddy Landén

share