JFM sänker avgiften för unga medlemmar

JFM sänker avgiften för unga medlemmar

Församlingsledningen har beslutat att sänka avgiften för medlemmar i åldrarna 20-30 år. Förhoppningen är att fler unga väljer att stanna kvar respektive gå in i församlingen.
Nya avgiftsregler

  • Medlemmar mellan 20 – 25 år (födda 1992-1997) betalar endast 500 kr/ år
  • Medlemmar mellan 26 – 30 år (födda 1987-1991) betalar endast minimiavgift, det vill säga 3 % av prisbasbeloppet för 2017: 1 344 kr

I övrigt gäller regeln att medlemmar 31 år eller äldre betalar 2,3% av den totala inkomsten. Maxtaket för församlingsavgifter är 18% av prisbasbeloppet för 2017: 8 064 kr.

share