Besöksförbud hävt – återgång till normal verksamhet

Besöksförbud hävt - återgång till normal verksamhet

Judiska Församlingens säkerhetsavdelning har i samråd med polismyndigheten beslutat att häva besöksförbudet till Judiska församlingens lokaler. Det inkluderar församlingshuset och synagogan. Polismyndigheten bedömer att det inte föreligger en förhöjd hotbild mot JFM.

Efter att ha fått information som man bedömde som trovärdig har polismyndigheten haft en insats som pågått under natten till idag. Tidigare idag hävde polisen avspärrningarna vid Betaniaplan 2. Och nu fortsätter man med vidare utredningsinsatser. Vi hänvisar här till polisen.se för ev. löpande information.

Polismyndigheten kommer fortsätta att ha närvaro vid våra institutioner som en del av de trygghetsskapande insatserna. Vi återgår därmed till normal verksamhet i Judiska Församlingen Malmö.

 

 

Styrelsen
Judiska Församlingen Malmö
share