Heja judarna – en Malmöjudisk sporthistoria

Heja judarna – en Malmöjudisk sporthistoria

Visste du att den malmöitiska Sportklubben Hakoah var en av de första “invandrarklubbarna” i Sverige? I skriften Skånsk Idrotts historia tecknar Arne Järtelius ett härligt stycke judisk Malmöhistoria med en 15-sidig artikel om SK Hakoah. Även judar i det kalla Norden blev smittade av vurmen för kroppskultur, gymnastik och annan idrott som svepte genom västvärlden i slutet på 1800-talet. Idrotten skulle skapa en ny och sundare människa. Mens sana in corpore sano, en sund själ i en sund kropp.

För judarna var utövandet av sport en del av emancipationen, men ville ju bli som alla andra. Redan vid den första sionistkongressen i Basel talades det till och med om att ”förändra judarna från att vara bokmalar till att strida i kriget för överlevnad”. Judarnas kroppsliga renässans skulle vad man aningen karikatyrmässigt på tyska benämnde en förvandling från ”Nervenjuden” till Muskeljuden.

På våra breddgrader var de judiska Malmöbröderna Philip och Ferdinand Zadig, som invandrat till nio år tidigare från Tyskland, med om att grunda Svea, den första gymnastikföreningen i Sverige 1872. Arne Järtelius berättar att hela sju Zadigar var aktiva i Malmö Velocipedklubb.

Det tog ett tag, men snart började Judiska idrottsföreningar poppa upp i Europa. Den första i Sverige hette Hatchio och bildades i Lund 1916 (Hatchia på modern hebreiska betyder pånyttfödelse).

Arne Järtelius, som forskat och skrivit om Judiska Församlingen i Malmö historia från 1870-talet och framåt, redogör för Hakoahs tidiga historia i en artikel som är fullspäckad med fakta och intressanta iakttagelser. De judiska idrottsklubbarna i Malmö, Göteborg och Stockholm grundades samtidigt, 1932. Det året genomfördes också den första Makkabiaden i det brittiska mandatet Palestina. 1949 somnade dock Hakoahs verksamhet in för att återuppstå igen 1963. Arne beskriver sedan Hakoahs guldår på 1960- och början på 1970-talet.

Precis som på 1932 var idrottandet något som skulle stärka den judiska identiteten. De idrottare som fått förmånen att delta på Makkabiader i Israel berättar inte sällan vilken positiv betydelse denna erfarenhet har varit för ens judiska identitet.

Arne Järtelius lyfter fram trotjänare och spelarprofiler. En sådan var Mendel ”Mirra” Maraviansky, som var med vid Hakoahs födsel. Han hade varit fotbollsproffs i Hamburgklubben Vfl Altona på 20-talet. Hans kändisskap förlänade honom en karikatyr i pressen (t h).

Kända profiler och trotjänare från 1960-talet och framåt som nämns är Gert Schimmelsohn, salig i åminnelse, och Jack Dahan, men även andra nyckelpersoner lyfts fram.

SK Hakoah kanske inte längre är vad det en gång har varit, men klubben lever än och Arne avslutar sin långa och läsvärda artikel med det uppmuntrande tillropet ”Heja judarna!”.

Fredrik S.

PS. För den som generellt är intresserad av att läsa om skånska icke-judiska idrottshjältar finns en och annan spännande artikel också.

Skånsk Idrotts historia 2022, Idrottsmuseet Vänner, 2022, Boken säljs av Kira Förlags Webbshop.

share