Fredag den 29 september inleds Suckot – lövhyddohögtiden

Fredag den 29 september inleds Suckot - lövhyddohögtiden

Fredag den 29 september på kvällen inleds Suckot – lövhyddohögtiden. Suckot varar i sju dagar och följs av de två helgdagarna Shemini Atzeret (sluthelgen) och Simcha Tora (Torans glädjedag).

Suckot är plural för sucka, som betyder lövhydda. Suckot omnämns i Toran som de tillfälliga boningar som israeliterna bodde i under den 40-åriga vistelsen i öknen efter utvandringen från Egypten.

Enligt Toran ska israels barn bo i lövhyddor under Suckot-helgen till minne av att G-d skyddade Israels barn under de 40-åren i öknen. Suckot är också en skördefest och en av de tre vallfartshögtiderna (Pesach och Shavuot).

Utanför de flesta synagogorna uppförs alltid en gemensam Sucka, där g-dstjänstdeltagarna samlas för att äta efter g-dstjänsterna under Suckot. En sucka är en tillfällig boning där taket kläs med lövruskor och man brukar dekorerade ofta med frukt. Man ska kunna se stjärnhimlen mellan löven på taket.

När templet i Jerusalem fanns för två tusen år sedan vallfärdade judar till templet och offrade en liten del av skörden till G-d och gav allmosor till de fattiga.  Det är en tradition att äta av det heliga landets frukter som omnämnd i bibeln på Suckot: vindruvor, fikon, granatäpplen och dadlar. På Suckot ber vi att Gud, som var nådig mot våra förfäder i öknen och ledde dem i trygghet genom vildmarken till Israels land, också ska vara nådig mot oss. Det är en helg där vi ber om regn i Israels land och för att grödan ska växa. Det är också viktigt att känna glädje på Suckot!

Man ska egentligen sova i suckan, vilket kan vara en utmaning i dessa kalla breddgrader i oktober månad. En del utmanar vädrets makter. Desto fler går till suckan för att åtminstone äta en måltid och vara med om att välsigna vin och äta kakor, frukt eller mat.

Vi använder fyra sorters växter under morgongudstjänsterna på Suckot. Dels ett knippe som heter Lulav och består av en palmstjälk tillsammans med myrten och pil. Dels använder vi en citrusfrukt, som kallas Etrog, se bilden ovan.

Suckot inleds med två helgdagar (30 september-1 oktober) då man inte ska arbeta. Därefter följer fyra helgdagar då det är tillåtet att arbeta, de kallas för chol hamoed. På fredag kväll den 6 oktober i år, samtidigt som shabbat, inleds den så kallade sluthelgen, Shemini Atzeret, där vi bland annat minns våra hädangångna. Shemini Atzeret följs direkt av Simchat Tora (Torans glädjehelg) direkt efter att Shabbat avslutas på lördag kväll den 7 oktober. Simchat Tora varar fram till söndag kväll.

På Simchat Tora firar vi att vi slutfört läsandet av hela Toran under en årscykel och påbörjar en ny cykel med läsning av ett stycke av Toran varje vecka. På Simcha Tora sjunger och dansar man med Toran i synagogor över hela världen och barnen brukar få gottepåsar och sjunga med och dansa.

share