Församlingens krisgrupp står beredd att hjälpa till

Församlingens krisgrupp står beredd att hjälpa till

Malmö har nu drabbats av ett fasanfullt och meningslöst våldsdåd som påverkar varje Malmöbos känsla av trygghet. Under tiden det pågick väcktes oro och säkert även en rädsla att det kunde ha med vår församling att göra. Krisgruppen höll kontakt med JSS under kvällen för att följa utvecklingen och som vi vet fanns det ingen koppling till oss. Samtidigt finns det flera som indirekt har påverkats av händelserna. I vår krisgrupp finns det ett flertal psykologer, kuratorer och andra professionella som kan hjälpa.

De judar i vår region som vill bli kontaktade med anledning av det som skett kan maila till info@jfm.se. Församlingens kansli vidarebefordrar dylika mail till rätt person i krisgruppen.

Församlingsmedlemmar har anmält sitt intresse att hjälpa till om det behövs för att ta emot familjer från Ukraina. Vi vill framför allt kunna vara tillgängliga för att hjälpa judiska familjer som har behov av hjälp. Vi har ännu inte fått kännedom om specifika personer på väg till oss i Malmö men med tanke på antalet som beräknas söka skydd i Sverige är det bara en tidsfråga och vi har nu beredskap att ta emot judiska familjer som behöver vår hjälp.  Vid intresse och möjlighet, maila till info@jfm.se, så  kommer kansliet att vidarebefordra detta till krisgruppen. Ange följande information:

Namn

Telefonnummer

Språkkunskaper

Din profession/utbildning

Vad du kan vara behjälplig med, t ex boende, att vara värdfamilj, transport, tolkning, klädinsamling, mat mm.

/Krisgruppen

share