Förintelsemöte i Malmö fokuserar på skolutbildning och sociala medier

Den 26-27 oktober 2020 är Malmö värdstad för ett internationellt högnivåmöte om hågkomst av Förintelsen och kampen mot antisemitism. Högnivåmötet arrangeras av utbildningsdepartementet. På konferensen kommer bland annat den så kallade Stockholmsdeklarationen, som antogs vid den förra konferensen i Stockholm för 20 år sedan, att bekräftas. Ett 70-tal länder är inbjudna att delta med delegationer.
“Vi vill att de deltagande länderna kommer med konkreta  åtaganden för arbetet för hågkomst och kampen mot  antisemitism”, säger utbildningsminister Anna Ekström. Just utbildningsdepartementet har fått ansvar att arrangera Malmömötet.
Teman för högnivåmötet blir skolutbildning om Förintelsen och antisemitism i sociala medier.
“Förutom stora judiska organisationer, kommer det i  varje landsdelegation att ingå representanter för det  civila samhället och forskare”, säger Anna Ekström som vill att konferensen ska vara interaktiv.
“Vi vill inte bara att folk bara ska lyssna på föreläsningar i en stor sal, vi vill också se  diskussioner mellan ledare”, säger Anna Ekström.

share