Få betalt för att fortbilda dig till jiddischlärare

Få betalt för att fortbilda dig till jiddischlärare

Önskar du att fortbilda dig till lärare i jiddisch på distans och få lön under studietiden?

Skolverket arrangerar i samarbete med Lunds universitet en uppdragsutbildning i jiddisch för de som önskar bli lärare.

Med sponsring från Skolverket är Malmö stad för närvarande huvudman för två helt nya lärartjänster som enbart innehåller studier, utan några krav på undervisning. Studierna bedrivs på halvtid på distans till Lunds universitet. Eftersom studierna är inom ramen för anställningen innebär det att du får lön under tiden som du studerar.

Detta är en väldigt otraditionellt tillvägagångssätt av Skolverket. Men har sin orsak i att Skolverket vill snabba på utbildningen av jiddischlärare som det råder brist på i Sverige.

Ansökningstiden för tjänsterna går ut den 26 juni. Det brådskar därför något att nå ut till målgruppen jiddischtalare om detta, Läs mer här.

Den som är anställd på en skola och talar jiddisch och vill ta del av utbildningen, behöver inte söka tjänsten som nu utannonseras utan kan läsa mer här. De som redan har en anställning på en skola kan nämligen också studera på arbetstid. Det går också bra att e-posta eventuella frågor till jiddisch@skolverket.se.

Skolverket vill också påminna om att elever har rätt att läsa jiddisch i skolan, oavsett om de redan talar språket eller inte. Mer information om rätten till modersmålsundervisning hittar ni här.

share