Europeisk enkät om antisemitism förlängs till 26 april

Europeisk enkät om antisemitism förlängs till 26 april

Just nu pågår den mest omfattande undersökningen om judars uppfattningar om och erfarenheter av antisemitism: www.eujews.eu.
Vi uppmuntrar dig verkligen att delta i undersökningen, som är öppen för alla som är 16 år eller äldre och identifierar sig som judar. Undersökningen löper på ända till den 26 april.

EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA) kommer att samla in och jämföra data från 13 EU-medlemsstater. Resultaten kommer att skapa underlag för nationella myndigheter och EU-institutioner i deras strävan att skydda judars grundläggande rättigheter, bekämpa antisemitism och främja judiskt liv i Europa.

Besök www.eujews.eu nu för att läsa mer om undersökningen och för att delta. EU:s byrå för grundläggande rättigheter och dess leverantörer säkerställer efterlevnad av alla dataskyddsregler vid insamling och analys av data.

Dela gärna undersökningslänken med familj och vänner – särskilt de som kanske inte är knutna till den organiserade judiska gemenskapen – för att säkerställa ett omfattande och brett deltagande.

Judiska Församlingen Malmö

share