Dan Olofsson mottar pris bland annat för sin insats för Malmös judar

Dan Olofsson mottar pris bland annat för sin insats för Malmös judar

Den malmöitiske IT-entreprenören och Judiska församlingens hedersmedlem har mottagit en utmärkelse av Jerusalems borgmästare Moshe Lion för hans och hans framlidne far Brors arbete under två generationer till stöd för det judiska folket och staten Israel. Med start 2019 donerar Dan Olofsson och Lennart Blecher vardera 2 miljoner kronor årligen under en tioårsperiod till Judiska Församlingen Malmö. Donationen, som sammanlagt uppgår till 40 miljoner kronor, är den största som församlingen någonsin fått och ska kunna användas till församlingens verksamhet och eventuella säkerhetskostnader som inte täcks av staten.

Dan Olofsson håller också på att tillsammans med staden Jerusalem starta upp Star for Life Foundation in Jerusalem, med fokus på unga människor i östra Jerusalem. Planerna är att ha Star for life-program på skolorna i denna del av staden.
– Flera tusen IT-jobb och andra jobb och bostäder finns i planerna i detta stora projekt, säger Dan Olofsson.
Star for Life är ett icke-vinstdrivande program som arbetar med att stärka skolungdomars självkänsla och motivera dem att satsa på sin utbildning, ta hand om sin hälsa och fatta kloka livsbeslut. På så vis kan de lättare bygga sig en bättre framtid och som vuxna bidra till ett mer jämlikt, rättvist och hållbart samhälle. Organisation finn idag i Sydafrika och Namibia och har hjälpt över 450 000 ungdomar.

share