Chanucka – ljusets helg är i antågande

Chanucka - ljusets helg är i antågande

På kvällen den 22 december tänder judar världen över det första chanucka-ljuset. Under åtta kvällar i rad tänder vi chanucka-ljus, ett extra ljus varje kväll, ända tills den åttaarmade chanuckian (chanucka-ljusstaken) står fullt tänd på kvällen den 29 december.
Under chanucka-helgen åter vi härliga sufganiot munkar och potatisplättar, latkes, som steks i olja – olja spelar en roll i historian bakom Chanucka. Barnen får ofta presenter, kallad chanuckagelt på jiddisch, och godis och man brukar spela om godis genom att spinna en tresidig snurra som har en hebreisk bokstav på var och en av de tre sidorna. Detta spelande har givetvis sitt ursprung i historian bakom Chanuckas tillblivelse.
Judiska Församlingen Malmö har en chanucka-fest under och föreningen Chabad brukar tända en stor chanucka-ljusstake och anordna ett festligt event på något av Malmös torg på någon av Chanuckas åtta kvällar.

Chanucka har sin upprinnelse i en svår tid i judisk historia, under 200-talet före vår tideräkning lydde landet Israel under det grekisk-syriska riket som var arvtagarna till Alexander den store rike. Kung Antiochus IV förbjöd judarna att utöva judendom och försökte hellenisera judarna. En del föll för lockelsen och lämnade sin judiska identitet för att helt anamma den grekiska kulturen och tillbe de grekiska gudarna. Man förbjud bland annat omskärelse och att man läste ur Torah (de fem moseböckerna). Traditionen att spinna en snurra med hebreiska bokstäver härrör ur de olika metoder som judiska barn tillämpade för att lura grekerna när man i själva verket studerade hebreiska och Torah.
Rn liten grupp judar gjorde till slut uppror under ledning av en prästfamilj, Hasmonéerna. Revolten fick stort folkligt stöd och de judiska styrkorna lyckades efter ett effektivt gerillakrig, mot alla odds, besegra de grekiska arméerna och kasta ut dem ut Israels land år 164 f v t. Ordet Chanucka betyder invigning och är till minne av att templet i Jerusalem renades av alla spår från hellenistisk avgudadyrkan och återinvigdes den 25 i månaden Kislev, som brukar infalla i december månad i den hebreiska kalendern. Chanucka kallas därför också för Chanuckat Habáyit, tempelinvigningsfesten.

De judiska rabbinerna vill inte fokusera på militära segrar, utan på den andliga betydelsen, därför handlar Chanucka främst om återvigningen av Jerusalems tempel och det judiska folkets frihet i sitt eget land. När prästerna i samband med templets återinvigning skulle tända den eviga elden i templets sjuarmade ljusstake, Menorahn, hittade man enligt berättelsen, bara ett enda kärl med ren olivolja i templet. Oljan i detta kärl skulle bara räcka för att hålla Menorahn tänd i en enda dag. Det skulle behöva ta hela åtta dagar att producera ny olja. Men ett mirakel skedde. Olivoljan brann i åtta dagar, vilket räckte för att kunna producera ny olja. Elden som visar på guds eviga närvaro, kunde därför obrutet fortsätta att brinna. Som ett tecken på att miraklet blev större och större, tänder vi ett extra ljus varje kväll, så att Chanuckian är helt tänd på den åttonde kvällen. Därför äter vi också goda sufganiot och latkes som är tillagade i olja.

share