Chanuckaljuset skiner som starkast i mörkret

Chanuckaljuset skiner som starkast i mörkret

Chanucka – ljusets högtid står runt hörnet! På kvällen den 7 december tänder judar världen över det första ljuset i den åttaarmade chanuckian, chanuckaljusstaken. Under de följande sju kvällarna tänder vi ett extra ljus varje kväll , ända tills chanuckian står fullt tänd med åtta ljus på kvällen den 14 december
I berättelsen om Chanucka spelar olja och särskild olivolja en roll och under Chanuckas åtta dagar är det bland annat en tradition att äta sufganiot, munkar, och latkes, potatisplättar, som steks i olja (se bild t h). Vi återkommer till hur det är så.

På Chanucka får barnen ofta presenter, kallad chanickegelt på jiddisch, och det är en gammal tradition att  spinna en fyrsidig snurra (snurretopp), kallad sevivon på hebreiska och dreidel på jiddisch. Sevivonen har en hebreisk bokstav på var och en av de fyra sidorna. Bokstäverna är Nun נ, Gimmel ג, Hei ה och Shin ש.

Det är en urgammal tradition att använda sevivonen för ett sällskapsspel, där potten utgörs av godis, eller nötter. I spelet så har varje bokstav på sevivonen ett värde: Om Nun kommer upp så vinner man inget. Gimmel betyder att man vinner hela potten. Hei, betyder att man vinner halva potten och Shin betyder att att man får lämna en godisbit till potten. Man spelar till man tröttnar eller kanske tills latkesen eller sufganioten är uppätna.

Bokstäverna på sevivonen har en djupare betydelse också. De är de fyra orden i meningen: Nes Gadol Haja Sham, Ett stort mirakel skedde där. Snurrandet och spelet med sevivon och det stora miraklet har sitt ursprung i historien bakom Chanucka.

Så vad hände under Chanucka?
Helgen har sin upprinnelse i en svår tid i judisk historia under 200-talet före vår tideräkning, då judarna i Israels land lydde under det grekisk-syriska riket som var arvtagarna till Alexander den store rike. Kung Antiochus IV förbjöd judiska seder, bland annat omskärelse och Tora-studier, istället vill han”hellenisera” judarna. Han ville få judarna att överge sin tro och kultur till förmån för den grekiska kulturen och de grekiska gudarna. Templet i Jerusalem gjordes om till ett tempel för grekiska gudar. En del judar föll för lockelsen och lämnade sin judiska identitet för att helt anamma den grekiska kulturen. Traditionen att spinna en snurra med hebreiska bokstäver härrör ur de olika metoder som judiska barn tillämpade för att lura grekerna när man i själva verket studerade hebreiska och Tora.

En liten grupp judar under ledning av prästen Mattatias (Mattityahu) och hans fem söner gjorde till slut uppror mot det religiösa förtrycket. Upprorsmakarna kallades för mackabéer efter Jehuda Mackabi, den äldste av Mattityahus söner. Revolten fick stort folkligt stöd och de judiska styrkorna lyckades efter ett effektivt gerillakrig och mot alla odds, besegra de grekiska arméerna och kasta ut dem ur Israels land år 164 f v t.

Ordet Chanucka betyder invigning och är till minne av man rensade ut alla spår av hellenistisk avgudadyrkan i templet i Jerusalem (se diorama av templet t h). Templet återinvigdes den 25 i månaden Kislev, som brukar infalla i december månad i den hebreiska kalendern. Chanucka kallas därför också för Chanuckat Habáyit, tempelinvigningsfesten.

Fokus på mirakel och hopp
Rabbinerna vill inte fokusera på militära segrar, därför handlar Chanucka främst om återinvigningen av Jerusalems tempel och det judiska folkets frihet i sitt eget land. När prästerna i samband med templets återinvigning skulle tända den eviga elden i templets sjuarmade ljusstake, Menoran, hittade man enligt berättelsen, bara ett enda kärl med ren olivolja i templet. Oljan i detta kärl skulle bara räcka för att hålla Menoran tänd i en enda dag. Det skulle behöva ta hela åtta dagar att producera ny olja. Men ett mirakel skedde. Olivoljan brann i åtta dagar, vilket räckte för att kunna producera ny olja. Elden som visar på guds eviga närvaro, kunde därför obrutet fortsätta att brinna. Som ett tecken på att miraklet blev större och större, tänder vi ett extra ljus varje kväll, så att Chanuckian är helt tänd på den åttonde kvällen. Därför äter vi också goda sufganiot och latkes som är tillagade i olja.

Chanucka – en populär högtid
Chanucka är en efterbiblisk helg som ökat i betydelse hos det judiska folket. Den är en stark symbol för betydelsen av hopp när det kan synas vara som mörkast. Våra lärde underströk betydelsen av pirsuma nissa, vilket är arameiska för att “kungöra undret”. Chanuckaljusstakar skulle tändas offentligt och ställas utanför dörrar. Men en fientlig omvärld fick judar att göra Chanucka till en helg som uppmärksammades internt och chanucka-ljusstaken kunde på sin höjd ställas innanför ett fönster. Idag är Chanucka mer än någonsin en helg där judar vill visa sin stolthet och det är inte ovanligt att chanucka-ljusstakar tänds på offentliga torg, även i Sverige. För judiska barn i en svensk kontext känns det också trevligt att ha en helg med ljuständning, presenter, lekar, god mat och glädje i december månad.
FS

Foto: Privata, RODNAE Productions

share