Beit Midrash/Madrasa om kosher / halal och det svenska samhället

Beit Midrash/Madrasa om kosher / halal och det svenska samhället

Den 8 februari är det återigen dags för föreningen Amanahs Beit Midrash/Madrasa på Moriskan under ledning av rabbin Moshe-David HaCohen och imam Salahuddin Barakat. Denna gång handlar det om kosher – Halal. Läs mer i inbjudan intill.

share