Amanah – unikt judisk-muslimskt dialogprojekt

Amanah – unikt judisk-muslimskt dialogprojekt

Kan spridning av kunskaper om varandras religioner och traditioner genom möten och lärande bli en nyckel för att minska judehat och antijudiska fördomar?  Ja, hävdar rabbin Moshe David HaCohen och imam Salahuddin Barakat som är i färd med att lansera AMANAH, ett projekt som bygger på en uppsökande interreligiös dialog och lärande. Ambitionen är att projektet ska skapa positiva effekter, inte bara i Malmö utan i resten av Skåne – och hela Sverige.

Foto: R. Sävlund

Amanah – muslimsk-judisk tradition och tillit är arbetsnamnet för det ambitiösa projekt som är på väg att lanseras den kommande månaden. Det bygger på en relation och dialog mellan imam Salahuddin Barakat som driver islamakademin och församlingsrabbin Moshe-David HaCohen. De är bägge representanter och broar mellan den judiska församlingen och det muslimska nätverket i Malmö som organiserar cirka 9 olika moskéer. Projektet kommer att involvera fler organisationer och personer, inte minst rabbin Rebecca Lillian som redan arbetat med interreligiöst arbete sedan några år.

”Projektet bygger på en öppen och ärlig dialog kring muslimsk och judisk religion och kultur. Vi vet att den muslimska och judiska identiteten betyder mycket för medlemmarna i våra respektive församlingar. Detta kan vara en utgångspunkt för att skapa förtroende och motverka hat och rädsla för den andre, säger rabbin Moshe-David HaCohen.

”Det fanns mycket som jag inte visste om det judiska. Och när jag växte upp hyste jag många fördomar om judendom och judar, vilket tyvärr inte är ovanligt i en Mellanösternkontext. Detta bekämpas genom kunskap och en öppen dialog”, säger Salahuddin Barakat.

Namnet är hämtat från hebreiskans Emunah (tro) och amen. På arabiska betyder det ”uppfyllande/ upprätthållande” av tillit. Namnet ska avspegla hoppet om tillit baserat på tro,

Bägge pekar på att deras partnerskap och andra dialoginsatser i Malmö kanske redan nu har fått en viss effekt och hänvisar till den demonstration som hölls i Malmö i samband med oroligheterna kring tempelberget/Al Aqsa moskén i Jerusalem tidigare i augusti.
”Vi hade inte samma problem som vid demonstrationen i Helsingborg”, säger Moshe-David.

Moshe-David och Salahuddin förde också en teologisk och praktisk dialog på Facebook kring användandet av religion för våldshandlingar särskilt på heliga platser.  ─ Tusentals av Salahuddins muslimska vänner följde vår konversation och som ett resultat så vände sig många av dem till mig på ett positivt sätt, säger Moshe-David.

Några exempel på de aktiviteter som Amanah kommer att jobba med:

  • Skolbesök med möten, diskussioner och gemensamma lektioner om identitet, traditioner och kultur. Tanken är att imam Barakat ska prata om judisk tradition och rabbin HaCohen om muslimsk. Allt för att skapa en anda av förtroende. Tanken är också att detta ska kompletteras med besök i Malmö synagoga och i moskéer.
  • Gemensamma aktiviteter i samband med religiösa högtider eller festligheter.
  • Events – paneldiskussioner, gemensamma film- och musikevenemang.
  • Beit Midrash/Madrasa – Möten för jämförande studier av varandras texter och traditioner och för att diskutera utmaningar i mötet mellan religion och etik i vardagen.
  • Framtagande av metoder och verktyg att bemöta extremism och radikalism baserat på texter som extremisterna säger sig stödja sina handlingar på.
  • En konferens om Brit milah, där bland annat muslimska läkare lär sig om Brit milah (omskärelse) av en mohel (judisk omskärare)
  • Workshops för att bygga relationer och motarbeta potentiellt lokala såväl som globala konflikter
  • Agera gemensamt och kraftfullt för att minska spänningar lokalt när det händer saker i Israel-Palestina.
  • Medial kommunikation via webbsajt, sociala medier, podcast och andra PR-aktiviteter.

Det finns många som kommer att följa Amanah med stort intresse, bland annat kulturminister Alice Bah Kuhnke, Malmös politiska ledning och rabbin Michael Melchior, som rekommenderat rabbin Moshe-David HaCohen. Rabbin Melchior som varit rabbin i Oslo är en f d israelisk minister, aktivist och tänkare inom interreligiös dialog. Hans nära relationer inom den israeliska regeringen, utländska regeringschefer och, inte minst, muslimska lärda och den så kallade Wakf, religiösa stiftelse, som har ansvaret för tempelberget, bidrog till att krisen kunde nedtrappas. Vi återkommer kommer med mer information snart.

share