<h4>Malm&ouml; synagoga vid Betaniaplan</h4>

Malmö synagoga vid Betaniaplan

 


Judiska Församlingen i Malmö och dess religiösa sammanslutningar är ett samfund för judar på etnisk och/eller religiös grund. Församlingens basala uppgifter är att främja våra barns och ungdomars judiska fostran och utbildning, tillse att det anordnas gudstjänster och att det finns ett begravningsväsende.

Församlingen erbjuder också medlemmarna möjlighet till kosher mathållning. Vi bedriver även kulturell och social verksamhet och all annan verksamhet som kan gagna våra medlemmar. Församlingen är neutral i förhållande till olika judiska inriktningar.

Judiska församlingen i Malmö är enhetsförsamling och en demokratisk organisation. Som medlem kan du påverka och verka för förändringar i den riktning du önskar. Församlingen är, tillsammans med församlingarna i Göteborg och Stockholm, den judiska befolkningens röst i det svenska samhället. Judiska Församlingen ska möjliggöra ett tryggt judiskt liv och säkra en judisk framtid baserat på judisk tradition samt förbli en väl integrerad del av det svenska samhället.

 

Vårt församlingshus i centrala Malmö spelar en central roll för medlemmarna i vår livaktiga församling. Här finns vårt kansli som är öppet dagligen. Här finns också vår förskola, kök, utbildnings-, samlings- och föreningslokaler. På Föreningsgatan, inte långt från församlingscentret, finns vår vackra över hundraåriga synagoga. Gudstjänster sker framförallt under sabbaten och våra högtider.

 

Om det finns något du vill veta mer i detalj, kontakta gärna kansliet, så ska vi försöka att assistera dig: Tel. 040-611 84 60, 611 88 60 (måndag - torsdag kl. 9.00-10.00 samt tisdag-torsdag kl 12.00-14.00) eller skicka e-post: info@jfm.se

Församlingens stadgar kan du läsa via länken här intill.

 


Medlemsansökan

Välkommen att bli medlem i Judiska Församlingen i Malmö. Ansökningsblankett för medlemskap hittar du i vidstående länk.


I Judiska församlingen i Malmö finns två synagogor: Malmö Ortodoxa Synagoga samt Egalitära Synagogan i Malmö. För att bli medlem i någon av dessa, krävs att du är medlem i Judiska Församlingen i Malmö. Medlemskap i synagoga är dock inte obligatoriskt.


Länk till ansökningsformulär för medlemskap i synagoga finns här intill.


Studiebesök

För att boka studiebesök i vår synagoga, vänligen använd rutan längre upp på hemsidan "bokningar..."
Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot bokningar via telefon.

OBS! Vid studiebesök tar vi enbart emot grupper, inte enskilda personer.

Välkommen att boka!