Integritetspolicy för Judiskt kunskapscenter

Så behandlar vi dina personuppgifter

Här informerar vi om hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med att du bokar en visning/workshop på Judiskt kunskapscenter i Malmö synagoga (Betaniaplan 2, Malmö).

Judiska Församlingen i Malmö är personuppgiftsansvarig
Judiska Församlingen i Malmö ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig). Det innebär bland annat att vi ska se till att uppgifterna behandlas korrekt och att obehöriga inte kan ta del av dem.

Hur använder vi dina personuppgifter?
När en kontaktperson anmäler sin grupp till en visning eller workshop hos oss behöver vi, förutom information om gruppen som besöker oss och eventuella behov eller intressen, även kontaktpersonens fulla namn, befattning/ansvar, e-post och telefonnummer för att kunna ta kontakt med denne inför besöket.

Vi vill också i efterhand kunna ge kontaktpersonen och eventuellt den besökande gruppen möjligheten att fylla i en utvärdering/enkät som vi vill använda för statistik och i vårt förbättringsarbete. I samband med det vill också eventuellt kunna erbjuda ett besök av Berättargruppen Förintelsens efterlevande inom Judiska Församlingen i Malmö.

Personuppgifter vi sparar och hur länge
För ovannämnda ändamål sparar vi namn på kontaktperson samt dennes telefonnummer och e-postadress upp till i sex månader efter besöket eller tills vårt syfte med lagringen upphör.

Rättslig grund
Den rättsliga grunden för hantering av personuppgifter i samband med bokning av visningar är en intresseavvägning. Det bedöms finnas ett berättigat intresse att behandla uppgifterna för ovan angivna syfte.

Vem kan ta del av uppgifterna?

  • De uppgifter som kontaktpersonen fyller vid en besöksanmälan via vårt formulär på jfm.se eller via e-post ses endast av verksamhetsansvarig och guiderna vid Judiskt kunskapscenter samt säkerhetspersonal.
  • Du har rätt att få veta vilka uppgifter Judiska Församlingen i Malmö har om dig.
  • En gång per år har du rätt att kostnadsfritt få besked om vilka uppgifter vi har om dig (registerutdrag). En sådan begäran ska vara skriftlig och undertecknad. Du kan alltså inte skicka den som e-post.
  • Du kan också begära att vi rättar felaktiga uppgifter om dig eller om du vill att vi tar bort dig ur våra register.
  • Judiska Församlingen Malmö använder Google Analytics för att samla in besöksstatistik på sin webbplats jfm.se.

Övervakningskameror
Vi använder övervakningskameror i och utanför Malmö synagoga i syfte att skydda besökare och vår personal samt synagogan från brottslig verksamhet, såsom skadegörelse, stöld och terrorverksamhet. Övervakningen är också till för att förebygga brott och eventuella olyckor. Vi kan även på begäran lämna information till myndigheter för att utreda misstänkta brott.

  • Rättslig grund: Den rättsliga grunden för hantering av personuppgifter från kameraövervakningen är intresseavvägning. Det bedöms finnas ett berättigat intresse att behandla uppgifterna för angivna ändamå
  • Behandlingar som utförs: Inspelning av rörliga bilder från kameror.
  • Kategorier av personuppgifter: Inspelat material från rörelser på de platser där kameror satts upp för ovan nämnda ändamå
  • Lagringsperiod: Undantagsvis kan längre lagringsperiod förekomma för specifikt material om det i särskilda fall bedöms vara befogat utifrån ovan ändamål. I dessa fall raderas materialet så fort syftet med att spara det upphört.
  • Hantering av uppgifter: Uppgifterna hanteras endast av en grupp behöriga med ansvar för säkerhet på dom judiska faciliteterna i Sverige. De hanterar uppgifterna endast för ovan ändamål och då det bedöms vara befogat med hänsyn till omständigheterna. Uppgifterna sprids inte vidare annat än till rättsvårdande myndighet i syfte att utreda misstänkta brott.

Judiska Församlingen i Malmö
Judiskt kunskapscenter